การตอน มะละกอ ให้ ต้น เ ตี้ ย แข็งแรง ออกผลผลิตเร็ว

0
2661

วัสดุและ อุปกรณ์ที่ใช้

1.มี ด

2.เ ชื อ กหรือย าง สำหรับการมัด

3.ถุ งพลาสติก 3×5 นิ้ว

4.ขุ ยมะพร้าว

5.ลิ่มไม้ ขนาดเท่าดินสอ

วิธีการ

1.ให้เกษตรกรคัดต้นที่จะทำการตอน โดยต้องสมบูรณ์ดี

2.ตัดต้นให้สูงพอประมาณ  มะละกอที่ตัด จะทำการแตกกิ่งออกมา 4-5 กิ่ง ภายใน 2 เดือนนิดๆ  กิ่งจะย า วประมาณ 20-25 เซนติเมตร

3.ให้เกษตร เ ฉื อ น กิ่งที่แตกออกมา โดยทำดังนี้

3.1 เ ฉื อ น จากล่างไปข้างบนเป็นปากฉลาม ดังรูป

3.2 ใช้ลิ่มไม้เล็กๆ ขัดไว้ ไม่ให้ เ   นื้  อไม้ติดกัน

3.3 นำขุยมะพร้าวแช่น้ำไว้ 1 คืน แล้วบีบน้ำออกบรรจุลงถุงพลาสติก มัดให้แน่น

ผ่  า ถุงพลาสติกตรงกลางรดน้ำให้ชุ่ม แล้วนำไปวางทับรอย เ เ  ผ ล ที่เ ฉื  อ  นไว้ มัดถุงด้วยเชือกให้แน่น เฉือนท่อน้ำเลี้ยงห่างจากกิ่งตอน ประมาณ 3-5 นิ้ว

วิธีนี้จะทำให้ ร  า ก งอกได้เร็วขึ้น ภายใน 30-45 วัน  ร  า  ก จะงอกและเดินมาเต็มถุง

สามารถนำมะละกอ ต อ นกิ่งไปเพาะชำ อ นุ บ าลให้แข็งแรง เพื่อรอการนำไป ป ลู กต่อไป ข้อดีของการ ต อ น กิ่งมะละกอมีหลายอย่ าง ที่เห็นได้ชัดคือ ต้ น เตี้ย ไม่โค่นล้มง่าย เก็บง่าย เพิ่มมูลค่า รายได้ดี

แหล่งที่มา me-deekab

เรียบเรียงโดย วิถีชีวิตเกษตรพอเพียง

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here