กำจัดเพลี้ยไฟ ไม่ให้มารบกวนพืชผักที่ปลูก

0
765

กำจัดเพลี้ยไฟ นั้นเราต้องมาเรียนรู้ก่อนว่าเพลี้ยไฟคืออะไร

เพลี้ยไฟ คือ เป็นแ ม ล งศั ต รูพืชขนาดเล็ก มีสีเหลืองนวล เหลืองปนน้ำตาล น้ำตาลเข้มและสีด้า มีทั้งชนิดไม่มีปีกและมีปีก
ส่วนท้องมีลักษณะเรียวย าว เพลี้ยไฟทั้งตัวอ่อนและ ตัวเต็มวัยสามารถทำลายพืชได้ โดยใช้กรามเขี่ยดูดน้้าเลี้ยงจากเซลล์พืชในส่วนยอด ตาอ่อน ใบ ดอกและผล ถ้าให้ใบเกิดรอยด่าง สีซีดหรือท้าให้ขอบใบแห้ง ตาอ่อนชะงักการเจริญเติบโต กลีบดอกมีสีซีด โดยเฉพาะกลีบ ดอก ที่มีสีเข้มจะเห็นการทำ ล า ยได้อย่ างชัดเจน บางครั้งพบลักษณะเป็นรอยแ w ลสีน้ำตาล

3 วิธี กำจัดเพลี้ยไฟ ให้อยู่หมัด

วิธีที่ 1 ต้องห มั่ นสำรวจและทำความสะอาดแปลง เพื่อช่วยลดการสะสมของแ ม ล งศั ต รูพืช และการรดน้้าโดยใช้บัวรดหรือฉีดด้วยสายย างให้น้ำเป็นฝอยโดนยอด ตอนเช้าและตอนเย็น รวมทั้งการรักษาความชื้นบริเวณแปลงปลูกจะช่วยลดปัญหาของเพลี้ยไฟลงได้

วิธีที่ 2 ใช้สารสกัดจากพืช เช่น สารสะเดาสามารถช่วยลดปริมาณการเข้าทำล า ยของแ ม ล งศั ต รูพืชได้ การ
ใช้กับดักแ ม ล ง เช่นกับดักกาวเหนียวสีเหลือง อัตรา 80-100 กับดัก/ไร่ สามารถช่วยลดปริมาณของเพลี้ยไฟ

สูตรน้ำส มุ uไ w s ป้องกันและกำจัดแ ม ล งศั ต รูพืช

1.ใบสะเดาบดละเอียดหรือหั่นละเอียด 1 กก.

2.ข่าแก่บดหรือสับละเอียด 1 กก.

3.ตะไคร้หอมบดหรือสับละเอียด 1 กก.

4.กากน้ำตาล 3 ขีด

5.จุ ลิ น ท รีย์ท้องถิ่น 4 ช้อนโต๊ะ

6.น้ำสะอาดไม่มีคลอรีน 10 ลิตร

นำวัสดุที่ได้มาผสมคลุกเคล้าเข้าด้วยกันในภาชนะที่เตรียมไว้ เติมน้ำสะอาดให้ท่วมทับด้วยของหนัก เช่น ไม้ หิน หมักไว้ 15 – 20 วัน แล้วน้ำมากรองใส่ขวดเก็บไว้ ฉีดพ่นขับไล่ แ ม ล งและก้าจัดพวกเพลี้ย ห น อ นชอนใบ ห น อ นกระทู้ผัก เป็นต้น

วิธีการใช้ ใช้อัตราเข้มข้น 1 : 1 (ส มุ uไ w s 1 ส่วน : น้้า 1 ลิตร)

วิธีที่ 3 กรณีที่เริ่มมีการsะu า ดให้ใช้สารกำจัดแ ม ล ง การฉีดพ่นสารกำจัดนั้นควรทำด้วย
ความระมัดระวัง เพราะอาจท้าให้ใบอ่อนที่ถูกดูดน้ำเลี้ยงไหม้ได้

แหล่งที่มา https://th.images.search.yahoo.com

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here