ไอเดียห่อกิ่งฝรั่งด้วยกระดาษฟอยล์ สร้างรากเยอะกว่าเดิม

0
223

อาจารย์รัฐพล ฉัตรบรรยงค์ อาจารย์ประจำภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร มหาวิทย าลัยเกษตรศาสตร์ เจ้าของผลงานทุเรียนมหาวิทย าลัย 13 สายพั น ธุ์ และที่กำลังมีเรื่องให้ติดตามไม่รู้จบในวันนี้ก็คือ การปลูกไม้ผลในภาชนะ หรือในกระถาง เพราะว่ามีไม้ผลหลากหลายชนิดที่ปลูกแล้วได้ผล

แต่ที่จะนำมาบอกกล่าวในวันนี้ ไม่ใช่ทุเรียนและไม่ใช่ไม้ผลในภาชนะ แต่เป็นเรื่องของการตอนกิ่งฝรั่ง ซึ่งอาจารย์รัฐพล ได้เก็บรวบรวมฝรั่งไว้หลากหลายสายพั น ธุ์ ซึ่งแต่ละพั น ธุ์ก็เน้นการปลูกในภาชนะ(ในเข่ง) และใช้วิธีขย ายพั น ธุ์ด้วยการตอนกิ่งมีอยู่ต้นหนึ่งที่ตอนกิ่งร่วม 10 กิ่ง แต่ละกิ่งนั้นเป็นที่น่าสังเกตว่ามีการห่อกระดาษฟอยล์ด้วย

“เกษตรก้าวไกล” สอบถามอาจารย์รัฐพล ว่าทำไมต้องห่อกระดาษฟอยล์ มันดีอย่างไร ก็ได้รับคำตอบว่าการห่อกระดาษฟอยล์จะทำให้รากงอกดีขึ้น “ห่อเพื่อรักษาความชื้น และป้องกันแสงแดด จะทำให้รากออกดีขึ้นครับ” เทคนิคในการห่อก็ไม่มีมีอะไรมาก

หลังจากที่ทำการตอนกิ่งเสร็จตามขั้นตอนต่างๆแล้ว ก็ให้นำกระดาษฟอยล์ที่เตรียมไว้มาห่อให้มิด ซึ่งที่ผ่านมาถือว่าได้ผลดี ตอนไม่ย ากนิสิตหรือประชาชนทั่วไปที่สนใจสามารถทำได้และกิ่งตอนที่ได้มีรากอวบใหญ่เหมาะที่จะนำไปปลูกต่อไป

เคล็ดลับตอนกิ่ง 6 ขั้นตอน

การตอนกิ่ง (LAYERING) เป็นวิธีการขย ายพั น ธุ์พืชอีกวิธีหนึ่งที่ทำให้กิ่งหรือต้นพืชเกิดรากขณะติดอยู่กับต้นแม่ เมื่อตัดไปปลูกจะได้ต้นพืชใหม่ที่มีลักษณะทางสายพั น ธุ์เหมือนต้นแม่ทุกประการ แต่มีข้อเสียคือระบบรากของพืชไม่ค่อยแข็งแรงเ นื่ อ งจากไม่มีระบบรากแก้ว

การที่จะตอนกิ่งให้ได้คุณภาพดีนั้น ผู้ตอนจะต้องมีความรู้เบื้องต้นพอสมควรและวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการตอนกิ่งจะต้องมีความพร้อม ซึ่งประกอบด้วย มีดบางหรือมีดที่ใช้สำหรับขย ายพั น ธุ์พืช ตุ้มตอน(ตุ้มตอน หมายถึง ขุยมะพร้าวอัดถุงพลาสติกขนาด 4 x 6 นิ้ว) เชือกหรือลวดและกรรไกรตัดแต่งกิ่ง

วิธีการตอนกิ่งที่ “เกษตรก้าวไกล” นำมาเสนอนี้ ได้นำมาจากโฮมเพจมหาวิทย าลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเป็นข้อมูลวิชาการ เป็นวิธีการตอนกิ่งต้นไม้แต่ละประเภท ผู้สนใจที่เป็นมือใหม่สามารถทำตามและฝึกฝนหาประสบการณ์ได้ไม่ย าก มี 6 ขั้นตอน ดังนี้

1.การเลือกกิ่งที่จะทำการตอน

การเลือกกิ่งนับว่าเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรกจึงจำเป็นต้องเลือกกิ่งจากต้นพั น ธุ์ดี ต้องเป็นกิ่งเพสลาด (กิ่งกึ่งอ่อนกึ่งแก่) ที่มีความสมบูรณ์ปราศจากการทำลายของโ s คและแ ม ล ง ถ้าเป็นกิ่งกระโดงได้ยิ่งดี หรือกิ่งจากส่วนอื่นที่สมบูรณ์แบบ กรณีที่ต้นพั น ธุ์ดีมีอายุมาก กิ่งไม่สวย จำเป็นต้องตัดกิ่งเพื่อให้กิ่งชุดใหม่แตกออกมาเสียก่อน แล้วจึงทำการตอนบนดิ่งชุดใหม่นั้น

การทำแผลบนกิ่งตอน มีวิธีการทำได้ 3 แบบ คือ

2.1 แบบการควั่นกิ่ง เป็นการทำแ w ลที่นิยมและใช้กันมานานแล้ว สามารถใช้ได้กับพืชหลายชนิด เช่น มะนาว ส้ม ชมพู่ ฝรั่ง ลิ้นจี่ ส้มโอและไม้ดอกไม้ประดับ ฯลฯ วิธีนี้เหมาะสำหรับพืชที่ลอกเปลือกไม้ออกได้ง่ายโดยการใช้มีดควั่นกิ่งโดยรอบเป็นวงแหวน 2 วง

ความห่างของวงแหวนประมาณความยาวของเส้นรอบวงของกิ่งที่ทำการตอน จากนั้นกรีดรอยแ w ลจากด้านบนถึงด้านล่าง แล้วลอกเอาเปลือกไม้ออกใช้สันมีดขูดส่วนที่เป็นเมือกลื่นที่ติดบนเ นื้ อไม้บริเวณรอยควั่นออกให้หมด โดยขูดจากด้านบนลงมาด้านล่างเบาๆ เพราะด้านบนเป็นส่วนที่ให้กำเนิดราก ถ้าหากซ้ำการออกรากอาจจะไม่ดีเท่าที่ควร

2.2 แบบการปาดกิ่ง เป็นวิธีการตอนอีกแบบหนึ่ง เหมาะสำหรับพืชที่ออกรากง่ายและพืชบางชนิดที่ลอกเปลือก นอกของกิ่งออกยาว โดยการเฉือนใต้ท้องกิ่งบริเวณที่จะทำการตอนเข้าเ นื้ อไม้เอียงเป็นรูปปากฉลาม เข้าไปในเ นื้ อไม้ประมาณ 1/3 ของเส้นผ่าศูนย์กลางของกิ่ง ความย าวแ ผ ลประมาณ 1-2 นิ้ว จากนั้นหาเศษไม้หรือลวดตะกั่วหรือลวดฟิวไฟฟ้าสอดแล้วมัดเพื่อไม่ให้รอยแ w ลที่เปิดไว้ติดกัน ซึ่งพืชที่ใช้วิธีนี้ ได้แก่ สาเก ชวนชม

2.3 แบบการกรีดกิ่ง โดยใช้ใบมีดกรีดเป็นรอยแ w ลตามความย าวของกิ่ง ย าวประมาณ 1-1.5 นิ้ว จนลึกถึงเนื้อไม้จำนวน 3-5 รอยรอบกิ่ง เหมาะสำหรับพืชที่ออกรากง่ายและกิ่งที่จะทำการตอนยังอ่อนอยู่ เช่น หมาก ผู้หมากเ มี ย โกศล ยี่โถ

3.การหุ้มกิ่งตอน

เป็นการชักนำให้รอยแ w ลที่ควั่นไว้ออกรากโดยใช้ตุ้มตอนซึ่งได้จากการนำขุยมะพร้าวที่ดีเอาเส้นใยออกแล้วไปแช่น้ำบีบให้หมาด ๆ และอัดลงในถุงพลาสติกขนาดเล็ก ผูกปากถุงให้แน่น ผ่าตุ้มตอนตามย าวแล้วหุ้มไปบนรอยแ w ล มัดด้วยเชือกบริเวณหัวท้ายเหนือและใต้รอยแ w ลที่ควั่นหรือเฉือนเอาไว้ ต้องมัดให้แน่นโดยไม่ให้ตุ้มตอนหมุนได้ เพราะถ้ามักไม่แน่นอาจทำให้การออกรากไม่ดีเท่าที่ควร

4.การปฏิบัติดูแลรักษากิ่งตอน

หลังจากทำการตอนกิ่งไปแล้วควรหมั่นดูแลตุ้มตอนให้มีความชื้นอยู่เสมอ โดยสังเกตดูความชื้นของตุ้มตอน ถ้ายังมีฝ้าไอน้ำจับอยู่ที่ผิวของพลาสติกภายในตุ้มตอนแสดงว่าความชื้นยังมีอยู่ แต่ถ้าหากไม่มีฝ้าไอน้ำจับ จำเป็นต้องให้น้ำตุ้มตอนเพิ่มเติมจนกว่ากิ่งตอนจะออกรากหรือถ้าหากพบแ ม ล งทำลายควรฉีดพ่นด้วยสารเ ค nี

5.การตัดกิ่งตอน

เมื่อตอนกิ่งไปได้ประมาณ 30-45 วัน กิ่งตอนก็จะเริ่มออกรากและแทงผ่านวัสดุที่หุ้มภายในออกมาจนมองเห็นด้วยตาเปล่า ระยะนี้ยังตัดกิ่งตอนไม่ได้ต้องรอจนรากที่งอกออกมาเป็นสีเหลืองแก่หรือสีน้ำตาล จำนวนรากมีมากพอและปลายรากมีสีขาว จึงตัดกิ่งตอนไปชำได้

6.การชำกิ่งตอน

กิ่งตอนที่ตัดมาแล้วให้ตัดแต่งใบและกิ่งออกทิ้งบ้างเพื่อลดการคายน้ำของใบให้มีปริมาณน้อยลง ถ้าหากมีกิ่งแขนงและใบมากเกินไปเมื่อนำไปชำอาจจะทำให้ต้นพืชเหี่ยวเฉาและตายได้ จากนั้นให้ตัดเชือกและแกะถุงพลาสติกออก นำไปชำลงในถุงพลาสติกหรือกระถางดินเ w าที่บรรจุดินผสมแล้ว

พร้อมปักหลักยึดไว้ให้แน่น นำเข้าพักไว้ในโรงเรียนที่ร่มและชื้น กรณีพืชที่เหี่ยวเฉาง่ายควรก็บไว้ในโรงเรือนควบคุมความชื้นหรือกระบะพ่นหมอก พักไว้ในโรงเรือนประมาณ 20-30 วัน ก็สามารถนำไปปลูกได้ตอนกิ่งฝรั่งห่อกระดาษฟอยล์

หมายเหตุ : ข้อมูล “เคล็ดลับตอนกิ่ง 6 ขั้นตอน” มาจากโฮมเพจมหาวิทย าลัยเกษตรศาสตร์ https://web.ku.ac.th/nk40/nk/data/17/nk17k8.htm ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here