จุ ลิ น ท รี ย์มหัศจรรย์ กำจัดโ s คกุ้งแห้งกับพริกด้วยส มุ u ไ w s

0
1307

อาการที่พบลักษณะการเข้าทำลายในพริกผลใหญ่ จะเกิดจุดฉ่ำน้ำขึ้นโดยที่ผิวของผลพริกจะมีรอยบุ๋มเล็กน้อย และมีอาการฉ่ำน้ำเป็นรูปวงกลมหรือวงรีต่อมาแ w ลจะค่อยๆ ขย ายออกเ ชื้ อ s าจะสร้างสปอร์ซึ่งเห็นเป็นวงกลมสีดำชัดเจน สำหรับในพริกผลเล็ก

ลักษณะการทำลายในช่วงที่มีฝนตกติดต่อกันเป็นเวลาหลายวัน คือเ นื้ อเ ยื่ อผลพริกเกิดจุดฉ่ำน้ำ แต่ไม่ปรากฏรอยบุ๋มหรือปรากฏแต่ไม่ค่อยชัดเจน แต่ถ้าผลพริกถูกทำ ล า ยในช่วงที่ฝนไม่ตก แ ผ ลจะไม่เป็นทรงที่แน่นอนพบการs ะu า ดมากในระยะที่ผลผลิตพริกกำลังเจริญเติบโต แสดงอาการเห็นได้ชัดกับผลพริกที่แก่จัดหรือสุก

การป้องกันกำจัด

1.ทำการกำจัดวั ช พื ชอย่ าให้เป็นที่สะสมของโ s คแ ม ล ง

2.เก็บผลพริกที่เป็นโ s คออกไปทำลายนอกแปลง

3.ควรใช้แคลเซี่ยมโบรอน 20% โดยช่วงที่พริกออกดอก ให้ฉีดพ่น 7 วัน/ครั้งและเมื่อพริกมีผล ให้ฉีดพ่น 10 วัน /ครั้ง

4.ควบคุมโ s ค และฟื้นฟูต้นโดยการฉีดพ่นด้วยวั ค ซี นพืช ทุกๆ 7 วัน ติดกัน 3 ครั้ง

จุ ลิ น ท รี ย์มหัศจรรย์ แปดเซียน เซียนที่ 4 สารสกัดพืชหมัก

ส่วนประกอบ

1.ยอดส มุ u ไ w s ต่างๆ เช่น ตำลึง ผักบุ้ง ใบหูเสือ ยี่หล่า สาระแหน่ สาบเสือ ใบชะพู เป็นต้น โดยคัดยอดที่สมบูรณ์ที่สุด ไม่มีแ ม ล งหรือเพลี้ยกัดกิน ซึ่งต้องเก็บตอนประมาณตี 4-5 เพราะสารอาหารที่ไปอยู่ในส่วนยอดพืชมากสุดในเวลานี้

ไม่จำเป็นต้องเก็บครบตามที่กำหนดแต่ต้องประกอบไปด้วย 3 กลุ่มคือ

-ยอดพืชที่เลื้อยเร็วไปเร็ว เช่น ผักบุ้ง ตำลึง ฯลฯ

-ยอดพืชที่มีกลิ่นฉุ น เช่น ใบยี่่หร่า ใบสารแน่ ใบหูเสือ ใบสาบเสือ ฯลฯ

-ยอดพืชที่มีรสขม เช่น สาเดา uี้เหล็ก ฟ้าทลายโ จ s ฯลฯ

2.หัวเ ชื้ อจุ ลิ น ท รีย์ 4 ช้อนโต๊ะ

3.กากน้ำตาล 4 ช้อนโต๊ะ

4.เกลือ 1 ช้อน 1 ช้อนโต๊ะ

5.น้ำเปล่า

วิธีทำ

1.ใส่ยอดส มุ u ไ w sต่าง ๆ ลงไปใบอ่างผสมที่มีฝาปิดเตรียมไว้

2.นำหัวเ ชื้ อจุ ลิ น ท รีย์ 4 ช้อนโต๊ะ ใส่ลงไปใบภาชนะแยกจากอ่างผสมยอดส มุ u ไ w s

3.ใส่กากน้ำตาล 4 ช้อนโต๊ะ ลงในภาชนะที่ใส่หัวเ ชื้ อจุ ลิ น ท รีย์ เติมน้ำ

4.เติมเกลือลง 1 ช้อนโต๊ะ จากนั้น คนให้ส่วนผสมเข้ากัน

5.นำส่วนผสมที่ได้เทลงไปในอ่างผสมที่ใส่ยอดส มุ u ไ w sไว้ เติมน้ำลงไป ประมาณครึ่งหนึ่งของอ่างผสม

6.ใช้ถุงพาสติกปิดครอบก่อนนำฝามาปิดที่อีกครั้ง หมักไว้ 7 วัน ห้ามเปิดออกก่อนครบกำหนดเด็ดขาด

7.หลังจากครบกำหนดนำมากรองเอาแต่น้ำ

แหล่งที่มา http://outcaststyle.com

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here