น้ำซาวข้าวผ ส มกับ เ ป ลื อ กไข่ ทำง่าย พืชโตเร็ว

0
3316

วันนี้ก็จะพาเพื่อนๆไปดูภูมปัญญา เกษตรกร เรื่องราวเกี่ยวกับการทำ น้ำสกัดบำรุงต้นพืชจากน้ำซาวข้าวและเป ลือกไข่ ซึ่งเป ลือกไข่มีฟ อ ส ฟ อ รั ส,ไซโตไคนินและออกซิน ช่วยในการตรึงไนโตเจนและดูดอาหารได้ดีทำให้พืชโตเร็ว น้ำซาวข้าว มีจุ ลิ น ท รีย์ช่วยย่ อ ยส ล า ยปุ๋ยที่เกิดจากฟาง เศ ษไม้และหญ้าแห้งเพื่อเป็นอาหารให้กับพืชให้มีการเจริญเติบโตดีจะเป็นเช่นไรนั้น เราไปดูพร้อมกันเลยครับ

วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้

1.น้ำซาวข้าว

2.เปลื อกไข่ ที่ทำการต ากแห้งแล้ว

3.ขวดโหล หรือ พลาสติก ทรงกระบอก

4.กระดาษบรุ๊ฟ

5.เชือก หรือ ฟางสำหรับผูก

6.ขวดน้ำปล่า

วิธีการทำ

สั ดส่วนการใช้ ให้ใช้น้ำซาวข้าว 10 ลิตร ต่อ เ ป ลื อ ก ไข่ตากแห้ง 1 กิโลกรัม

1.ตากเปลือกไข่ ประมาณ 2-3 วัน จนเปลือกไข่เริ่มกรอบดี

2.บดเปลือกไข่ ให้มีขนาดเล็กที่สุด แต่ไม่ต้องเป็นผง

3.เทน้ำซาวข้าว 10 ลิตรใส่ลงไปในขวดโหลที่เตรียมมา

4.นำเปลือกไข่ ที่บ ดละเ อีย ด ใ ส่ในขวดโหล 1 กิโลกรัม โรยลงไปช้า ๆ ให้ทั่วทั้งขวดโหล

5.หลังการโรย เปลือกไข่จะค่อย ๆ จมลงไปยังก้นขวดโหล

6.ให้ทำการปิดฝาขวด ด้วยกระดาษบรุ๊ฟ และมัดด้วยเชือกฟาง พักไว้ 8-12 วัน

7. หลังครบกำหนดรินส่วนที่เป็นน้ำออกใส่ขวดพลาสติกให้ได้ปริมาณ 2 ใน 3 ของขวดแล้วปิดฝาขวดให้สนิท ทิ้งไว้ในร่มและนำไปใช้

อัตราการใช้ น้ำหมักจากน้ำซาวข้าวกับเปลือกไข่ 3 ช้อนโต๊ะต่อน้ำ 10 ลิตร

ถือเป็นภูมิปัญญาเกษตรดีดี ที่น่าลองทำดู อย่ างไรก็ดี การใช้ไม่อาจจะได้ผล 100໌% อาจจะมีหลายปัจจัย การทำแบบนี้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้น ไม่ได้รองรับจากหน่วยงานแต่อย่ างไร

ที่มา me-panya

เรียบเรียงโดย วิถีชีวิตเกษตรพอเพียง

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here