มาศึกษาทฤษฎีบันได 9 ขั้น ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

ทฤษฎีบันได 9 ขั้น เป็นหลักการดำรงชีวิตตามหลักทฤษฎีเกษตรพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ทรงคิดค้นเพื่อการดำรงชีวิตของชนในชาติไทย ให้สามารถใช้ออกแแบบการใช้

ชีวิตให้มีอยู่มีกินพึ่งพาตัวเองได้อย่างลงตัวมาศึกษากันครับ เริ่มจากพื้นฐาน 4 ขั้นแรกคือ พอกิน พอใช้ พออยู่และพอร่มเย็น สิ่งเหล่านี้เริ่มต้นด้วยการปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่างบันไดขั้นที่ 1 พอกิน เงินทองเป็นของมา ย า ข้าวปลาสิของจริง ต้องเริ่มจากการอยู่ให้ได้โดยให้ความสำคัญกับข้าวปลาอาหารที่สร้างได้จากพื้นที่ของตัวเอง พอมีพอกินด้วยการปลูก

พืช ผัก ผลไม้ให้พอกินก่อน ส่วนบันไดขั้นที่ 2 คือพออยู่ บันไดขั้นที่ 3 พอใช้และบันไดขั้นที่ 4 คือพอร่มเย็น ปลูกไม้ให้พอใช้ ทั้งทำเครื่องนุ่งห่ม สมุนไพรเพื่อรักษาโ ร ค ปลูกไม้ให้พอ

อยู่สำหรับสร้างที่อยู่อาศัย ให้ร่มเงาประโยชน์ของป่าเหล่านี้ทำให้เกิดบันไดขั้นที่ 4 พอร่มเย็น แนวทางเหล่านี้จะแก้ไขปัญหาความย ากจน หนี้สินที่พอกพูนจากการทำเกษตรเชิงเดี่ยว ลดปัญหาการเ สื่ อ ม โ ท ร ม ของทรัพยาการ ปัญหาการขาดแคลนน้ำ ภั ยแล้งอีกด้วย

บันไดขั้นที่ 5 และ 6 คือบุญและทาน ยิ่งทำยิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งมี เมื่อทำขั้นที่ 1 ถึง 4 ได้ ที่เหลือก็นำมาแบ่งปันเป็นการฝึกจิตใจให้ละซึ่งความโลภ เชื่อมั่นในทาน บันไดขั้นที่ 7 คือการเก็บ

รักษา ใช้ภูมิปัญญาในการแปรรูปอาหารที่ยังมีอยู่เพื่อให้มีอาหารกินทั้งปีหรือข้ามปีและถือว่า

ยังเพิ่มมู ลค่าให้สิ่งที่เราปลูกเอง บันไดขั้นที่ 8 ขาย เนื่องจากเศษรฐกิจพอเพียงไม่ใช่เศษรฐกิจการค้าแต่ไม่ใช่เศษรฐกิจหลังเขา การค้าขายสามารถทำได้แต่ทำภายใต้การรู้จักพอประมาณและทำไปตามลำดับโดยของที่ขายคือของที่เหลือจากทุกขั้น ขายด้วยความรู้สึกของการให้ อุ้มชู เผื่อแผ่และแบ่งปันไปด้วยกัน

สุดท้ายบันไดขั้นที่ 9 ข่าย กองกำลังเกษตรโยธินหรือการสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงทั้งประเทศเพื่อขยายผลความสำเร็จตามแนวทางเศษรฐกิจพอเพียงสู่การปฏิวัติแนวคิดและวิธีการดำเนินชีวิตของคนสังคม ในชุมชน

ขออนุญาตเผยแพร่รูปและเนื้อหาจาก:ช่องยูทูป What2Grow NECTEC
ขออนุญาตเผยแพร่รูปท่านอาจารย์วิวัฒน์ ศัลยกำธร ผู้บรรยายหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *