ปลูกผักชี ผักสวนครัวปลูกง่ายโตไว พื้นน้อยก็ปลูกได้

0
693

ปลูกผักชี ในบ้านแบบง่ายๆ สำหรับคนพื้นที่น้อย

ผักชีเป็นพืชที่ชอบดินร่วนปนทราย หากจะปลูกในพื้นที่ที่เป็นดินเหนียว ควรเตรียมดินให้ระบายน้ำได้ดี ดินควรมีอินทรียวัตถุสูง พื้นที่ที่ปลูกต้องเป็นพื้นที่ที่มีฝนน้อย อากาศเย็น ในการปลูกเพื่อเอาต้นนั้น ควรปลูกราวเดือนกันย ายนถึงปลายตุลาคมเพราะในช่วงนี้ผักชีจะงอกงามได้ดี

การเตรียมดิน

แปลงปลูกอาจเตรียมแบบยกร่องจีน มีคูน้ำล้อมรอบแบบยกร่องธรรมดา หรือปลูกในแปลงนา โดยการไถพรวนแล้วโรยเป็นแถว ผักชีเป็นผักที่มีระบบรากตื้น การเตรียมดินปลูกผักชีก็ปฏิบัติเช่นเดียวกับการปลูกผักอื่นๆ ทั่วไป

โดยขุดหรือไถพลิกดินลึกประมาณ 15-20 เซนติเมตร ตากดินไว้ 5-7 วัน เพื่อฆ่าเชื้อโรคและวัชพืชต่างๆ แล้วพรวนย่อยดินให้แตกเป็นก้อนเล็ก ใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักให้มาก คลุกเคล้าให้เข้ากับดินและปรับหน้าดินให้เสมอ

การเตรียมเ ม ล็ ดพั น ธุ์

ผักชีเป็นพืชที่ขย ายพั น ธุ์ด้วยการใช้เ ม ล็ ด ดังนั้นก่อนที่จะปลูกต้องเตรียมเ ม ล็ ดพั น ธุ์ให้พร้อม โดยการนำผลมาบดให้แตกเป็นสองซีก แล้วนำไปแช่น้ำประมาณ 2-3 ชั่วโมง แล้วเอาขึ้นมาผึ่งลมให้แห้งแล้วเคล้ากับทรายหรือuี้เถ้าทิ้งไว้จนเ ม ล็ ดเริ่มงอกจึงนำไปหว่านในแปลง

วิธีการปลูก

1.รดน้ำให้ทั่วแปลง

2.นำเ ม ล็ ดที่เตรียมไว้มาหว่านลงบนแปลงปลูกที่ได้เตรียมไว้

3.กลบด้วยดินละเอียดบางๆ แล้วคลุกด้วยฟางหรือหญ้าแห้งอีกชั้นหนึ่ง เพื่อป้องกันต้นอ่อนจากแสงแดดและรักษาความชื้นของผิวดิน


4.ปลูกโดยใช้วิธีโรยเป็นแถวบนแปลง ให้แต่ละแถวห่างกัน 20-30 เซนติเมตร

5.ทำการถอนแยกให้เหลือระยะระหว่างต้นประมาณ 10-20 เซนติเมตร หลังจากหว่านเสร็จแล้วต้องรดน้ำให้ชุ่ม

แหล่งที่มา ที่มา : me-panya.com

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here