58 ต้นไม้มีค่า ใช้ค้ำประกันเงินกู้จากสถาบันการเงินได้

0
1588

รัฐบาลเปิดทางให้นำไม้ยืนต้น ที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ มาเป็นหลักประกันทางธุรกิจ เพื่อกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินได้ โดยกำหนดว่า จะต้องเป็นต้นไม้ตามบัญชีท้ายกฎหมายว่า ด้วยสวนป่า จำนวน 58 ชนิด

ซึ่งสามารถนำมาเป็นทรัพย์ที่ใช้เป็นหลักประกันทางธุรกิจ เพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการได้รับความสะดวก และมีโอกาสในการประกอบธุรกิจมากขึ้น สำหรับต้นไม้ที่มีค่าสามารถนำมาค้ำประกันเงินกู้ได้ จำนวน 58 ชนิด ประกอบด้วย

1. สัก 2.พะยูง 3. ชิงชัน 4. กระซิก 5. กระพี้เขาควาย 6. สาธร 7. แดง 8. ประดู่ป่า 9. ประดู่บ้าน 10. มะค่าโมง 11. มะค่าแต้ 12. เคี่ยม 13. เคี่ยมคะนอง 14. เต็ง 15. รัง

16. พะยอม 17. ตะเคียนทอง 18. ตะเคียนหิน 19. ตะเคียนชันตาแมว 20. ไม้สกุลยาง 21. สะเดา 22. สะเดาเทียม 23. ตะกู 24. ยมหิน 25. ยมหอม 26. นางพญาเสือโคร่ง 27. นนทรี 28. สัตบรรณ 29. ตีนเป็ดทะเล 30. พฤกษ์

31. ปีบ 32. ตะแบกนา 33. เสลา 34. อินทนิลน้ำ 35. ตะแบกเลือด 36. นากบุด 37. ไม้สกุลจำปี 38. แคนา 39. กัลปพฤกษ์ 40. ราชพฤกษ์ 41. สุพรรณิการ์ 42. เหลืองปรีดียาธร 43. มะหาด 44. มะขามป้อม 45. หว้า

46. จามจุรี 47. พลับพลา 48. กันเกรา 49. กระทังใบใหญ่ 50. หลุมพอ 51. กฤษณา 52. ไม้หอม 53. เทพทาโร 54. ฝาง 55. ไผ่ทุกชนิด 56. ไม้สกุลมะม่วง 57. ไม้สกุลทุเรียน 58. มะขาม

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here