เลี้ยงแมงดา เลี้ยงเท่าไหร่ก็ไม่พอขาย สร้างรายได้หลายหมื่นต่อเดือน

0
631

ขั้นตอนการเลี้ยงแมงดา

การเตรียมสถานที่

การทำบ่อสำหรับเลี้ยงแมงดานา

1.ให้เลือกเอาที่โล่งแจ้งใกล้แหล่งน้ำแต่น้ำท่วมไม่ถึงประการสำคัญต้องเป็นสถานที่ที่ไม่พลุกพล่านอาจจะเป็นมุมใดมุมหนึ่งสนามหลังบ้านก็ได้เพราะบ่อเลี้ยงแมงดานาใช้พื้นที่ไม่มากนักทำเลที่อยู่ใกล้แหล่งน้ำจืด เช่น ท้องนา บึง หรือหนองน้ำตื้นๆ และเป็นบริเวณที่มีแมลงชุกชุม

2.สูตรสำเร็จในการวางผังบ่อเขาว่าไม่มีด้านย าวเป็นบวกหนึ่งของด้านกว้างยกตัวอย่ างขนาด 3×4เมตร หรือ 4×5 เมตร รวมพื้นที่บ่อประมาณ 20 ตารางเมตร จะสวยที่สุด สำหรับความลึกของบ่อจะอยู่ในราว 1-1.5 เมตร ไม่ควรมกหรือน้อยกว่านี้

3.พื้นที่บ่อที่ก่อจากซีเมนต์กันน้ำรั่วน้ำซึมได้นั้น ด้านข้างทั้งสี่ด้านควรลาดเททำมุม 45 องศา และตรงกลางบ่อน้ำเป็นหลุมลึกสักจุดหนึ่ง เพื่อเป็นที่รวมของเสียจะง่ายต่อการดูดกำจัดเพื่อทำความสะอาด

4.หลังจากนั้นก็หาต้นพืชเล็กๆ เช่น ต้นกก หญ้าหรือต้นโสนมาปลูกภายในบ่อให้ดูเป็นธรรมชาติเพื่อใช้เป็นที่วางไข่ของแมงดา

5.ใช้ไม่ไผ่หรือไม้เ นื้ ออ่อนปักเสารอบทั้ง 4 ด้าน และทำคานไว้ด้านบน เป็นลักษณะโรงเรือน และมุงด้วยหญ้าคาเพื่อใช้บังแดด

6.ใช้ตาข่ายตาถี่ขนาดที่แมงดาไม่สามารถบินหนีออกไปได้มาขึงไว้โดยรอบทุกๆ ด้านรวมทั้งด้านบนด้วย

7.ในโรงเรือนหาโพรงไม้เลื่อยออกเป็นท่อนๆ นำมาแขวนไว้ประมาณ 4-5 ท่อน เพื่อใช้เป็นที่อาศัยของแมงดา

8.ขาดไม่ได้ คือ ชานบ่อโดยรอบให้กว้างประมาณ 1 เมตร ส่วนนี้ไม่ต้องเทซีเมนต์แต่ปล่อยทิ้งไว้เป็นดิน เพื่อที่เราจะปลูกต้นไม้น้ำใช้เป็นที่พักอาศัยของแมงดานาได้บ้างอาจจะปลูกต้นกก

ผักบุ้งหรืออะไรก็ได้ที่คิดว่าเลียนแบบธรรมชาติได้มากที่สุดนั่นแหละนอกจากนี้บ่อเลี้ยงต้องขึงตาข่ายตาไม่ใหญ่กว่า 1 ซม. ป้องกันไม่ให้แมงดานาบินหนีหรือมีหนูเข้าไปลักกินแมงดานาส่วนหลังคาต้องกันแดดกันฝนได้ดี

9.จากทำบ่อ และบ่มจนน้ำหมดกลิ่นปูนเรียบร้อยแล้ว ก็จัดการปล่อยพ่อแม่พั น ธุ์แมงดานาลงไปได้เลย โดยน้ำที่ใส่ต้องเป็นน้ำสะอาดจากน้ำคลองที่สูบขึ้นมาพักจนตกตะกอนดีแล้วจะดีที่สุด

ใส่น้ำให้ได้ระดับความลึกประมาณ 70-80 ซม.แล้วปล่อยพ่อแม่พั น ธุ์ลงไปในอัตรา 50 ตัวต่อ 1 ตารางเมตร สัดส่วนของตัวผู้กับตัวเ มี ยตามตำราเขาว่า 1 ต่อ1 ดีที่สุด แต่ที่นี้ราคาแมงดานาตัว ผู้เป็นๆ นั้นค่อนข้างจะแพงเอาเรื่อง ดังนั้นสั ดส่วน 1 ต่อ 5 ก็น่าจะได้ผลดีพอสมควร

การปล่อยแมงดาลงบ่อเพาะเลี้ยง

แมงดาที่ใช้สำหรับเป็นพ่อแม่ พั น ธุ์จะต้องมีประมาณ 15-20 คู่ อาจจะจับมาจากธรรมชาติหรือซื้อมาจากตลาดก็ได้ แล้วนำมาปล่อยลงบ่อเพาะเลี้ยง เพื่อใช้ในการขย ายพั น ธุ์ต่อไป

อาหารที่ให้แมงดากิน

มีลูกกบ เขียด กุ้ง ปู ปลา และสั n ว์น้ำอื่น ๆ

การวางไ ข่และการผ ส มพั น ธุ์

ฤดูที่แมงดาจะออกแ พ ร่พั น ธุ์ จะเริ่มตั้งแต่กลางเดือนกรกฎาคมถึงกลางเดือนตุลาคมหรือเข้าหน้าฝน หรือฝนตกพรำๆ แมงดาจะวางไข่ตามกอหญ้าหรือต้นไม้ขนาดเล็ก

ตัวเ มี ยปล่อยวุ้นออกมายึดไข่กับกิ่งไม้หรือกอหญ้าวางไข่เป็นกลุ่มแต่ละกลุ่มมีประมาณ 100-200 ฟอง การวางไข่เหนือผิวน้ำประมาณ 3-5 นิ้ว ขึ้นอยู่กับระดับน้ำในแต่ละปีคือถ้าปีใดน้ำมากจะไข่ไว้สูงถ้าปีใดน้ำน้อยจะไข่ไว้ต่ำเมื่อวางไข่แล้วตัวผู้จะคอยดูแลไข่จนกว่าตัวอ่อนจะฟักออกจากไข่และหากินเองได้

การเจริญเติบโตของแมงดาเป็นไปโดยการลอกคราบแมงดาจะลอกคราบรวมทั้งหมดห้าครั้ง จึงจะเป็นแ ม ล งมีปีกโดยสมบูรณ์ และสามารถบินได้แมงดาจะเจริญเติบโตเมื่ออายุประมาณ 3 เดือนขนาดลำตัวจากหัวถึงปลายปีกย าวประมาณ 7 เซนติเมตรและส่วนท้องจะกว้างประมาณ 2.6 เซนติเมตร เป็นขนาดที่ตลาดต้องการและจับขาย

จัดการเก็บไม้น้ำ โพรงไม้ ขอนไม้หรืออะไรที่ลอยน้ำเป็นที่ยึดเกาะของแมงดานาออกจากบ่อให้หมด โดยนำไม้ไผ่หรือกิ่งไม่แห้งๆ ใส่ลงไปแทนที่ทิ้งไว้แบบนี้ 3-4 วันก่อนเปลี่ยนใส่น้ำเข้าไปใหม่ในระดับเดิมคือ ประมาณ 80 ซม.

ส่วนด้านบนที่ไม่จมน้ำปักด้วยซี่ไม้ไผ่ปรือไม่เสียบลูกชิ้นย าวงคืบกว่าๆเป็นแถวกะว่าแต่ละอันห่างกันประมาณ 10 ซม. แมงดานาจะขึ้นมาวางไข่ตามไม้ที่ปักไว้นี้หลังจากนี้ประมาณ 3-4 วัน ไปแล้ว ซึ่งเมื่อเห็นแมงดานาวางไข่จนหมด นอกจากนี้แล้วแมงดานาตั ว เ มี ยจะวางไข่ได้อีก 2-3 ครั้ง ในแต่ละช่วงปีห่างกันครั้งละประมาณ 1 เดือน

ดังนั้นหากเราต้องการมีแมงดานาขายอย่ างต่อเ นื่ องแล้วอาจจะต้องลงทุนทำบ่อไว้หลายบ่อโดยใช้วิธีย้ าย เลี้ยงพ่อแม่พันธุ์หลังจากวางไข่ผ ส มพั น ธุ์

แล้วจะดีกว่าเพราะสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงเช่นนี้จะเร่งให้มันผ ส มพั น ธุ์วางไข่เร็วขึ้น โดยพ่อแม่พั น ธุ์แต่ละรุ่นเขามักนิยมใช้กันแค่ปีเดียวคือวางไข่ได้ 2-3 ครั้งก็จับขายแล้วเลือกคัดเอาบรรดาลูกๆรุ่นใหม่เป็นพ่อแม่ พั น ธุ์ต่อไป

แมงดาไม่จำเป็นต้องดูและให้ยุ่งย ากเหมือนสั n ว์เลี้ยงอื่นๆเพียงแค่ดูแลเรื่องอาหารของลูกแมงดาให้มีปริมาณเพียงพอกับความต้องการก็พอ เ นื่ องจากลูกแมงดาในระยะแรกค่อนข้างจะกินจุ

ส่วนแมงดาที่มีขนาดโตและบินได้แล้วก็จะจับแมงกินเองได้แต่ในฤดูแล้งแมงดาจะไม่กินอาหารดังนั้นการเลี้ยงแมงดาจึงไม่ค่อยจะมีปัญหาอะไรมากนัก

เทคนิคการเลี้ยง

ตามปกติแล้วลูกแมงดานาจะฟ้าออกจากไข่หลังจากนี้ประมาณ 8-10 วันโดย 2 วันแรกจะไม่กินอาหารแต่วันที่ 3-4 จะต้องให้อาหารจำพวกลูกอ๊อดหรือปลาซิวลูกกุ้ง

ระยะนี้ลูกแมงดานาจะกินอาหารมากเราจึงจำเป็นต้องเปลี่ยนถ่านน้ำบ่อยครั้งโดยต้องระวังอย่ าให้ลูกแมงดานายังเล็กๆ จะมีจุดหนึ่งที่ต้องระวังให้ลูกแมงดาติดมากันเศษอาหารหรือน้ำเสียด้วยการปิดปากท่อด้วยตะแกรงให้ดีเสียก่อน

เรื่องอาหารของลูกแมงดานานี้ ยังไม่มีข้อสรุปว่าอะไรดีที่สุดและจะให้ในปริมาณมากน้อยแค่ไหนวิธีสังเกตมีอยู่อาหารที่ใส่เลี้ยงนั้นหากพบว่าไม่มีแมงดานาเข้ามาเกาะกินนั่นแสดงว่า

การให้อาการมื้อนั่นๆ เพียงพอแล้วอย่ างไรก็ดีในช่วงแมงดานายังเล็กๆจะมีจุดหนึ่งที่ต้องดูแลเป็นพิเศษสักหน่อยคือเรื่องคุณภาพของน้ำต้องสะอาดอยู่เสมอดังนั้นการเปลี่ยนถ่ายน้ำควรทีทุก 6-7 วัน

แมงดานาที่จะการลอกคราบเพื่อเติบโตประมาณ 5 ครั้ง คือครั้งแรกเมื่อมีอายุได้ 2 สัปดาห์ครั้งที่สองหลังจากนี้ประมาณ 5-7 วัน และอีกเท่าๆกัน สำหรับการลอกคราบครั้งที่ 3-4 และ 5

สรุปแล้วประมาณเดือนเศษลูกแมงดานาจะโตเป็นตัวแก่ที่สมบูรณ์และหลังจากนี้เราต้องเปลี่ยนเป็นอาหารที่ใหญ่ขึ้น โดยใช้ปลา กบ เขียดหรือปูสับใส่เป็นอาหารเลี้ยงแมงดานาได้

ซึ่งจากการประเมินพบว่าแมงดานาตัวเต็มวันจำนวน 100ตัวจะกินปู 1ตัว หมดภายใน 1วันแต่ถ้าเป็นกบ 1ตัว ใช้เวลาถึง 2 วัน และหากว่าเราใช้ปลาทั้งตัวขนาด 1ฝ่ามือแมงดานาจำนวน 1,000 ตัวจะกินหมดภายในมื้อเดียวโดยอาหารแบ่งในช่วงเช้าและเย็น

นิสัยของแมงดา

แต่ใช่ว่าจะทำไม่ได้สรุปแนวทางที่เป็นไปได้สูงคือการจัดการเรื่องน้ำให้ดีและแบ่งปันอาหารให้ดีคำนวณให้มีปริมาณมากพอดีและจำนวนชิ้นอาหารควรทั่วถึงเหมาะสมและในระยะที่แมงดาโตแล้วก็ควรมีขอนไม้โพรงไม้ รวมทั้งพืชผักไม้น้ำใส่ไว้ในบ่อเลี้ยงด้วย

ตามปกติแมงดานาตัวเ มี ยจะวางไข่ครั้งละ 150-200 ฟอง ดังนั้น ในพื้นที่บ่อเลี้ยงขนาด 20 ตารางเมตร ถ้าใช้พ่อแม่พันธุ์ 1,000 ตัว จะได้ลูกแมงดานาฟักครั้งแรกหลายหมื่นตัวทีเดียวซึ่งจะมีปัญหาแน่นอนในช่วงการเลี้ยงเป็นแมงดานาขนาดใหญ่

ตัวอย่ างที่ศรีสะเกษพ่อแม่พั น ธุ์ขนาดนี้เขาทดลองเลี้ยงได้ลูกแมงดาอายุ 1 เดือน จำนวนกว่า 20,000 ตัว พอถึงเดือนที่ 3 เขาทยอยคัดตัวที่ใหญ่หน่อยออกขาย

แมงดานาที่ไม่แน่นบ่อจนถึงเดือนที่ 6-7-8 ก็ได้แมงดานาขนาดใหญ่ที่ขายได้ราคาดีแต่มักจะได้ตัวผู้แค่ 10-15% เท่านั้นยังแก้ไขกันไม่ได้เลย

แหล่งที่มา:คนเกษตรดอทคอม

http://natres.psu.ac.th/radio/radio_article/radio

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here