เลี้ยงหอยขม สร้างรายได้ ไม่ต้องเร่ขาย พ่อค้ามารับซื้อถึงที่

0
645

หอยขมหรือภาษาในบางท้องถิ่นเรียกว่า หอยจุ๊บหรือหอยดูด เป็นที่รู้จักกันดีและมีขายในตลาดทั่วไป เป็นหอยฝาเดียวที่พบเฉพาะในแหล่งน้ำจืดเท่านั้น นิยมนำมาทำอาหาร เช่น แกงคั่วหอยขม แกงอ่อมหอยขม และอื่น ๆ อีกมากมาย โดยส่วนมากจะพบจากแหล่งธรรมชาติ

โดยชาวบ้านในท้องที่เก็บมาขาย หรือพบบริเวณบ่อเลี้ยงปลา ซึ่งเป็นผลพลอยได้สำหรับเจ้าของบ่อเลี้ยงปลา แต่ในปัจจุบันมีการทำฟาร์มเพื่อการเพาะเลี้ยงหอยขมในกระชัง

ขั้นตอนการเลี้ยงก็ไม่ยุ่งย ากอะไร

1.นำวงบ่อซีเมนต์มาขังน้ำ

2.นำหยวกกล้วยสับ มูลสั n ว์ มาใส่เพื่อกำจัดกลิ่นและคราบซีเมนต์ออก

3.ขังน้ำดังกล่าวนานประมาณ 1-2 สัปดาห์ หรือจนกว่ามีตะไคร่น้ำขึ้นก็สามารถนำมาใช้เป็นบ่อสำหรับเลี้ยงหอยขมได้แล้ว

คัดเลือกพ่อแม่พั น ธุ์หอยขม

พ่อแม่พั น ธุ์หอยขมที่ใช้เลี้ยงมีอายุตั้งแต่ 3 เดือน ควรเลือกพ่อแม่หอยที่มีขนาดใหญ่ น้ำหนักตั้งแต่ 60-100 ตัว ต่อกิโลกรัม หอยขมจะมี 2 เ w ศ ในตัวเดียวกัน มีการผ ส มพั น ธุ์ได้ด้วยตัวของมันเอง เมื่ออายุได้ 60 วัน ออกลูกเป็นตัวครั้งละประมาณ 40-50 ตัว

อาหารที่ใช้เลี้ยงหอยขม

อาหารที่ใช้เลี้ยง เป็นอาหารปลามาผสมกับข้าวเหนียวนึ่งสุก (ซื้อมา 10 บาท) ตำให้ละเอียด ปั้นเป็นลูกเล็กขนาดเท่าหัวแม่มือ ให้บ่อละ 5 ลูก สัปดาห์ให้อาหาร 2 ครั้ง ในบ่อเลี้ยงใส่ผักตบชวาหรือใส่ใบไม้แห้งลงไปเพื่อเป็นอาหารอีกทางหนึ่งด้วย ข้อควรระวังในการให้อาหารคือต้องดูความสะอาดของน้ำอย่ าให้เกิดน้ำเ u่ าเสีย เพราะจะทำให้หอยตายได้ แนะนำควรเติมน้ำหมักชี ว ภ า พลงไปบ้างเพื่อปรับสภาพน้ำ

ระยะเวลาในการเลี้ยงหอยขม

ระยะเวลาการเลี้ยงประมาณ 2 เดือน ได้เริ่มจับขายแต่ต้องทยอยจับ เพราะหอยขมโตไม่เท่ากันและมีหลายขนาดควรเลือกหอยที่โตเต็มที่ก่อน ส่วนตัวเล็กยังคงต้องเลี้ยงต่ออีกระยะหนึ่งจึงจะจับขายได้ ครั้งหนึ่งจะจับขายประมาณ 30-50 กิโลกรัม ราคาขายจะอยู่ที่ 50-60 บาท นับได้ว่าเป็นรายได้ดีเลยทีเดียว

ปัจจุบันนอกจากตนเองจะขายหอยขมแปรรูปส่งตามร้านอาหารแล้วนั้นยังมีคนไทยที่ทำงานต่างประเทศรับหอยขมอบแห้งของตนเอง ไปเปิดตลาดใหม่เพื่อสร้างรายได้ ซึ่งปัจจุบันสร้างรายได้หักทุนแล้วตนเองและเหลือประมาณเดือนละ 1 แสนบาท

สนใจติดต่อได้ที่เพจ ขายพันธ์หอยขม จำหน่ายหอยขม รับซื้อหอยขม ปลีกและส่ง

ID LINE : madvancecom

เรียบเรียงโดย:ให้ความรู้.com

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here