ปลูกดาวเรือง เพื่อเป็นธุรกิจ

0
505

การปลูกใส่ถุงสำหรับการร้อยพวงมาลัย การวางระยะที่ดี ควรวางที่ระยะ ห่างประมาณ  70 x 70 เซน หากว่าแปลงมีขนาดหน้กว้าง 1.10 เมตร จะทำให้สามารถปลูกได้ 2 ต้น/แถว หรือร่องกว้าง 4.50 เมตร จะปลูกได้ 6 ต้นต่อแถว

สำหรับการปลูกในกระถาง เพื่อการตกแต่งทำเป็น ให้เลือ กขนาด 6 หรืວ 8 นิ้ว กระถางละ 1 ต้น ให้ย้ายต้นกล้ามาปลูกหลังเด็ ด ย อ ด เมื่อมีการแตกกิ่งข้างย าวประมาณ 1-2 นิ้ว ควรวางกระถางให้ห่างกันหนึ่งเว้นหนึ่งกระถาง มิเช่นนั้นพุ่มต้น

การปลูก

1.ให้ทำการเตรียมดินสำหรับปลูก ด้วยการใส่ปุ๋ ยสู ต ร เช่น 10-20-10 หรือ  15-15-15 หรือ 16-16-16 หรือใกล้เคียง รอ งก้นหลุมประมาณ  1 ช้อนชา กลบดิน และกລบเม็ดปุ๋ยเล็กน้อย ป้อ งกันมิให้รากดาวเรือง สัมผัสปุ๋ยโดยตรง

2.แกะถุงออก ก่อนปลูก โดยปลูกหลุมละ 1 ต้น กลบดินเสมอหรือสู งกว่ าใบ เลี้ยงเล็กน้อย รดน้ำพอประมาณ

ข้อแนะนำ

การปลูกต้นกล้า ใน 1-2 วันแรก ควรทำการรดน้ำ 2-3 ครั้งต่อ วัน  และเมื่อหลังจาก รากงอ ก การรดน้ำ ให้ทำตามความเหมาะสม แนะนำ ไม่ให้น้ำเปียกบริเวณดอ กไม้ จะดีมาก

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here