ปลูกพลูส่งขาย ทั้งในและนอกประเทศ ร า ยได้งาม

0
1133

สวัสดีสมาชิกวิถีชีวิตเกษตรพอเพียงทุกท่านครับ สำหรับท่านที่กำลังมองหาอาชีพการปลูกพืชเพื่อสร้างรายได้ วันนี้เราจะแนะนำการปลูกพลูเก็บใบขาย พลู คือ พืชที่สามารถปลูกได้ กับทุกพื้นที่ แต่จะได้ผลดีเมื่อปลูกบนพื้นที่ ที่มีอากาศ

ร้อนชื้น และมีแสงแดดส่งถึงอย่างน้อย 50-60 เปอร์เซ็นต์ และยังทำการปลูกได้ทุกฤดู และ พลู ก็จัดเป็นพืชใบเดี่ยวติดกับลำต้นแบบสลับ ซึ่งใบคล้ายใบโพธิ์ คนไทยนิยมนำมาทากับปู นแดง เคี้ยวร่วมกับหมาก อีกทั้งยังนำมาใช้

ประกอบพิ ธี การต่างในบ้านเรือน เช่น พิ ธี ม ง ค ล เป็นเครื่องเ ซ่ นไหว้ การทำเครื่องบายศรีสู่ขวัญ

เกษตรกรชื่อ คุณเจี๊ยบ เจ้าของสวนพลูแห่งนี้ ตำบลคลองใหม่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เกษตรกรที่ปลูกพลูขายเป็นอาชีพ ส่งออกทั้งตลาดนอกและในประเทศ ได้เล่าว่า ครอบครัวของเธอ ปลูกพลูตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่ และเธอเอง ก็มาสืบสานอาชีพนี้ต่อ โดยการ ป ลู ก เ พียง 30 วันเก็บ 1 ครั้ง ในพื้นที่ 1 ไร่ ปลูกได้ 300 ต้น ต้นกล้า 1 ต้นราคา 20 บาท

การพลูกปลูและการส่งขาย

1.การปลูกต้องเริ่มที่การเตรียมดินก่อน โดยดินที่ปลูกควรเป็นดินร่วน ทำหลุมลึก 15 เซนติเมตร กว้าง 30 เซนติเมตร บริเวณหลุมรอบๆ เสาปูน ซึ่งก้นหลุมก็อาจจะใช้ปุ๋ยคอกช่วยรองก้นหลุม

2.หาหลักเสาปูนมาปัก โดยให้หลักมีความสูงที่พอดี ไม่สูงมากจนเกินไป อาจจะเป็นเสาปูน หน้า 2 นิ้ว ขนาดสูง 2.20 หรือ 2.50 เมตร ก็ได้ เพราะถ้าสูงเกินไปเวลาเก็บเกี่ยวผลผลิตจะเสียเวลา

3.การปลูกนี้จะใช้กิ่งพั น ธุ์ โดยควรป็นยอดที่ขยายพั น ธุ์โดยการชำ

4.ระยะระหว่างต้นพลู คุณเจี๊ยบใช้ระยะ 1.2 เมตร คูณ 1.5 เมตร

5.การให้น้ำ ควรให้น้ำวันเว้นวัน พลูชอบพื้นที่พอชื้น แต่อย่าแฉะมากเกินไป

6.การใส่ปุ๋ย ควรให้เดือนละ 2 ครั้ง หลังจากปลูกแล้ว 3 เดือนเก็บใบขายได้

ในพื้นที่ 1 ไร่ ปลูกได้ 300 ต้น ต้นกล้า 1 ต้นราคา 20 บาท และเมื่อ คิดตค่าติดตั้งโรงเรือน ระบบน้ำ 1 ไร่ ใช้เงินทุนประมาณ 40000 บาท

ข้อแนะนำจากคุณเจี๊ยบ

สำหรับคนที่อยากปลูกคือ ต้องเริ่มต้นจากหาตลาดก่อน ซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญอันดับแรก เป็นอีกแนวคิดดีดีสำหรับคนที่อยากปลูก สามารถนำคามรู้และวิธีการนี้ไปทำได้ะครับ

เรียบเรียงโดย: วิถีชีวิตเกษตรพอเพียง

ที่มา www.sentangsedtee.com

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here