การเกษตรปลูกพืชเชิงเดี่ยว คือทางตันของเกษตรกรทำไมถึงเป็นเช่นนั้น

0
284

การเกษตรปลูกพืช เชิงเดี่ยว คือ ทางตันของเกษตรกร ทำไมถึงเป็นเช่นนั้น

1.ปลูกพืชเชิงเดี่ยว ปลูกพืชเดียวมากๆ เมื่อแ ม ล งศั ต รูหรือโ s คพืช ลงทำ ล า ย ก็ทำ ล า ยได้อย่ างรวดเร็วทั้งแปลง ไม่เหลือไว้ให้ดูต่างหน้าหรือเหลือไว้เก็บขายได้บ้าง

2. เมื่อถึงเวลาเก็บเกี่ยว ผลผลิตก็มาก

3.ขายได้ช้า เ u่ าเร็ว เ u่ ามาก

4.พ่อค้าคนกลางกดราคาเพราะไม่ขายเดี๋ยวก็เ u่ า จำใจต้องขาย

5.หากจะเก็บ ก็ต้องสร้างที่เก็บใหญ่ๆ ค่าใช้จ่ายสูงดูแล้วมีแต่ช่องเสียเปรียบเสียประโยชน์หาช่องได้เปรียบได้ประโยชน์ไม่มี

แนะนำให้

1.ปลูกพืชผสมผสาน ปลูกพืชหลายชนิด แ ม ล งศั ต รูชนิดเดียวหรือโ ร คพืชชนิดเดียวน้อยมากที่จะกิน ทำ ล า ยพืขได้หลายชนิด

2.ปลูกชนิดและไม่มากแต่ให้มีระยะเก็บเกี่ยวได้ต่อเ นื่ องไปเรื่อยๆ ต่อเ นื่ องได้ในช่วงที่พืชชนิดนั้นๆ มีราคาแพง

3.แต่ถึงแพงอย่ างไรก็อย่ าปลูกให้มากเป็นอันขาด เพราะคนอื่นเห็นเราปลูกแล้วขายได้ราคาแพงเขาก็จะแห่ปลูกตาม แล้วจำนวนก็จะมาก ราคาก็จะตก

4.ต้องคอยตรวจสอบข้อมูลการปลูกของเพื่อนๆ เกษตรกรด้วย เห็นอะไรปลูกกันมาก ก็อย่ าไปปลูกตามๆกันเป็นอันขาด หากทำการเกษตรกันเช่นนี้ เกษตรกรจะเป็นผู้กำหนดราคาไม่ใช่เกษตรกรต้องไปกราบให้พ่อค้าซื้อผลผลิต

เมื่อเราขายของไม่ได้ ขายได้ราคาถูก นักวิชาการ ข้าราชการไม่ได้จนกับเราด้วยแต่นักวิชาการ ข้าราชการ อาจจะรวยขึ้นเสียด้วยซ้ำไป

แหล่งที่มา https://www.gotoknow.org

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here