วทำจุ ลิ น ท รีย์หน่อกล้วย ปรับสภาพดินให้สมบูรณ์ เป็นประโยชน์ต่อพืช

วิธีทำจุ ลิ น ท รีย์หน่อกล้วย การทำจุ ลิ น ท รีย์หน่อกล้วย คือการนำหน่อกล้วยมาหมักให้ได้จุ ลิ น ท รีย์ที่มีประโยชน์เพื่อนำมาใช้ในการเกษตร เพราะในดินที่มีต้นกล้วยขึ้นจะเป็นดินที่มีสภาพอุดมสมบูรณ์ มีจุ ลิ น ทรีย์ที่มีประโยชน์ต่อพืช ทั้งยังสามารถนำจุ ลิ น ท รีย์มาปรับสภาพดินให้เหมาะต่อการเจริญเติบโตของพืช...

10 ขั้นตอน เพาะต้นพืชด้วย เ ม ล็ ด งอก 100 %

ขั้นตอนการทำ 1.เลือกสถานที่ในการเพาะ ในที่นี้อาจจะเป็นโรงเรือนที่มีแสงแดดส่องถึงในตอนเช้า เลือกสถานที่ให้ไกลจากสั ต ว์เลี้ยง เช่น เป็ด ไก่ หรือถ้าจำเป็นจริงๆ ต้องเลี้ยงสั ต ว์ไปด้วยก็อาจหาตาข่ายมาล้อมสถานที่เพาะก็ได้และเป็นที่อากาศถ่ายเทสะดวก 2.เตรียมเ ม ล็ ดพั น ธุ์ ดิน และถาดเพาะ ถาดในที่นี้อาจเป็นหลุม กะละมังเล็ก ถาดปลูก หรือถาดกระดาษใส่ไข่ก็ได้แล้วแต่สะดวก ตรวจสอบด้วยว่าสามารถระบายน้ำได้ดี...

เคล็ดลับการเก็บรักษาเ ม ล็ ดพั น ธุ์ไว้เพาะปลูกตลอดปี

เก็บรักษาเมล็ดพันธุ์เป็นการลดต้นทุนการผลิต มีเ ม ล็ ดพั น ธุ์ไว้เพาะปลูกตลอดไป อนุรักษ์พั นธุ์พืช และเพื่อความมั่นคงทางอาหารเป็นคำตอบว่าทำไมต้องเก็บเ ม ล็ ดพั นธุ์ไว้ใช้เอง แล้วที่เก็บเองจะมีคุณภาพเหมือนเ ม ล็ ดพั นธุ์ที่ซื้อมาหรือไม่นั้น มีหลายพืชสามารถทำได้หากมีการจัดการที่ถูกต้อง เก็บรักษาเ ม ล็ ดพั นธุ์ เ...

เลี้ยงไ ก่อินทรีย์ เลี้ยงแบบไหน เพื่อให้ได้ไข่ไ ก่ ที่ปลอดส า ร และมีคุณภาพ

ปัจจุบันการเลี้ยงไก่ไข่ในประเทศไทยแทบทั้งหมดเป็นการเลี้ยงเชิงอุตสาหกรรม เลี้ยงจำนวนมากในโรงเรือน เพื่อให้ควบคุมง่ายและได้ผลผลิตมากๆ แต่ไม่ได้ใส่ใจถึงความมีอิสรภาพของแม่ไก่ รวมถึงความปลอดภัยของไข่ไก่สู่ผู้บริโภคมากนัก จึงมีวิธีการเลี้ยงไก่ไข่ตามธรรมชาติที่เรียกว่าการเลี้ยงไก่อินทรีย์ที่ต้องใส่ใจทุกกระบวนการเลี้ยงไปจนถึงมือผู้บริโภค ซึ่งก่อนอื่นเรามาทำความเข้าใจกันก่อนว่า ไข่ไก่อินทรีย์คืออะไร แล้วต่างกับไข่ไก่ทั่วไปอ ย่ า งไรมาตรฐานต่อไปนี้จะอ้างอิง สำนักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ มกท. โดยสรุปบางส่วนให้เข้าใจได้ง่าย การจัดการฟาร์มไก่อินทรีย์ 1.ห้ามใช้ส า ร เ ค มีทุกชนิดในการเลี้ยงไก่ รวมถึงยาและฮ อ ร์โ...

แนวคิดการปลูกข้าว อย่ างไร 1 ไร่ ให้ได้เกือบ 7 ตัน

การปลูกข้าวให้ได้ผลผลิต 1 ไร่ให้ได้เกือบ 7 ตัน ต้องใช้แนวคิดและการดูแลเอาใจใส่ให้ถูกต้องตามหลักทฤษฎีและองค์ความรู้ แนวความคิดนี้ท่าน อาจารย์ ดร เกริก มีมุ่งกิจ นำมาถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อพัฒนาเทคนิคการปลูกข้าวให้ได้ผลผลิตต่อไร่สูงมาให้ศึกษากันครับ บางที่ฟ้าฝนดีก็ไม่สามารถทำนาหยอดได้การเตรียมแปลงนาที่สำคัญดินนั้นต้องแห้ง การเตรียมเ ม ล็ ดเราจะแช่ข้าวในน้ำส้มควันไม้ ซึ่งถือวว่าเป็นตัวเร่งรากเป็นอ ย่ า งดี กลิ่นของน้ำส้มควันจะช่วยป้องกันหนู ป ล ว...

เลือกปลูกไม้เศรษฐกิจ มีค่าดั่งเงินออม ปลูกต้นอะไรดีถึงจะไม่ต้องรอนาน

จะปลูกต้นไม้เศรษฐกิจแต่ไม่รู้จะปลูกต้นไม้อะไร เพื่อใช้ประโยชน์หรือสร้างรายได้ มาศึกษากันว่าไม้แต่ละชนิดมีคุณสมบัติต่างๆ มีจุดเด่น อ ย่ า งไร มาลองพิจารณากันก่อนทำการปลูก 1.ราชพฤกษ์หรือต้นคูณ เป็นไม้มงคลเป็นไม้ประจำชาติ เป็นไม้เ นื้ อแข็งปลวกไม่กิน ปลูกง่าย โตไว เ นื้ อไม้สวยทำเฟอร์นเจอร์ ก่อสร้างได้ดีมาก ปลูกถี่ต้นจะตรง 2.สักทอง โตเร็ว เป็นไม้เ นื้ ออ่อนละเอียดเนียน ทำเฟอร์นิเจอร์...

เพาะต้นกระบอกเพชร ไม้ประดับที่เสริมสิริมงคล กำลังเป็นที่นิยม

กระบองเพชร (Cactus) เป็นพรรณไม้ขนาดเล็กถึงปานกลาง ลักษณะต้นเตี้ยๆ แลดูน่ารัก มีรูปทรงหลากหลายไม่ว่าจะเป็นทรงกลม ทรงเหลี่ยม หรือรูปร่างแปลกๆ แตกต่างกันออกไปแล้วแต่สายพั น ธุ์ แต่ลักษณะเด่นที่เรียกได้ว่าเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของเจ้ากระบองเพชรเลยก็คือ ขนหรือหนามแหลมคมที่ปกคลุมอยู่รอบต้น ซึ่งหนามเหล่านี้ก็หนาบาง มีขนาดเล็กใหญ่ต่างกันออกไปแล้วแต่ชนิดของสายพั น ธุ์ การปลูกก็ไม่ยากเหมือนต้นไม้สวยงามที่เราเห็นอยู่ทั่วไป เพราะสามารถทนต่อสภาพอากาศที่ร้อนหรือพูดง่ายๆ ว่าชอบแสงแดดนั่นเอง ดูแลรักษาง่าย เหมาะมากสำหรับคนที่ไม่มีเวลาดูแลมากนัก รดน้ำเพียงอาทิตย์ละครั้งก็เพียงพอ เพราะโดยธรรมชาติของกระบองเพชร...

การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ให้เกิดประโยชน์ที่สุด

ปุ๋ย หมายถึงส า รหรือสิ่งที่เราใส่ลงไปในดิน เพื่อวัตถุประสงค์ให้ปลดปล่อยธาตุอาหารพืช โดยเฉพาะพวกไนโตรเจน ฟอสฟอรัสและโพแทสเซียม ที่พืชยังขาดอยู่ให้พืชได้รับอย่างเพียงพอ พืชสามารถเจริญเติบโตงอกงามดี และให้ผลิตผลสูงขึ้น ปุ๋ยคอกมีปริมาณธาตุอาหารไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียมค่อนข้างต่ำ โดยห ย า บ ๆ แล้ว ก็จะมีไนโตรเจนประมาณ 0.5% N ฟอสฟอรัส 0.25% P2O5...

สมาร์ทฟาร์ม การจัดระบบปลูกการพืช เพื่อให้ผลผลิตสูงและคงที่

สถานีตรวจวัดค่าสภาพภูมิอากาศ Weather Station การพ ย า ก ร ณ์อากาศ คือ การคาดหมายสภาวะลมฟ้าอากาศ รวมทั้งปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาข้างหน้า โดยวิธีการสังเกตสภาพของอากาศในพื้นที่ โดยเครื่องตรวจวัดจะมีเซนเซอร์ต่างๆ ที่อยู่บนสถานีคือ เซนเซอร์วัดปริมาณน้ำฝน อุณหภูมิ ความชื้น ค่าปริมาณน้ำที่มีในดิน ทิศทางลม ความเร็วลม ความเข้มแสง ค่าแสดงตำแหน่ง GPS และส่งข้อมูลต่างๆ...

ขวดพลาสติกเหลือใช้ ทำระบบรดน้ำ โดยใช้แสงอาทิตย์เป็นตัวช่วย ในการให้น้ำ

การปลูกพืชผักสวนครัวไว้สำหรับกินเองนั้น การให้น้ำถือว่าเป็นปัจจัยหลัก แต่จะมีวิธีการให้น้ำอย่างไร เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและมีประสิทธิภาพ ที่สำคัญต้องประหยัดต้นทุนด้วย วันนี้เรามไอเดียการสร้างระบบน้ำแบบง่ายๆ มาให้ลองทำกันดูครับ เริ่มกันเลย อุปกรณ์ที่ต้องเตรียม 1. คัตเตอร์ 2. ขวดน้ำใบเล็ก 3. ขวดน้ำใบใหญ่ ขั้นตอนในการทำ 1. ให้เริ่มจากนำขวดน้ำทั้งสองขนาด (เล็กและใหญ่) นำมาตัดครึ่ง โดยใบเล็กให้ใช้ส่วนฐาน ส่วนใบใหญ๋ใช้ส่วนบนของขวดกันนะคะ 2. จากนั้นก็ให้ทำการขุดหลุม ให้มีขนาดพอให้ขวดเล็กวางได้ แล้วเติมน้ำลงไป ใช้ดินรอบๆ กลบขวดไว้ให้แน่น 3. แล้วให้นำขวดใหญ่ที่ตัดไว้มาวางครอบขวดเล็กไว้อีกที 4. สุดท้ายก็แค่รอให้แสงแดดส่องโดนขวดน้ำที่เราทำไว้ให้เกิดความร้อน...

Stay connected

0แฟนคลับชอบ
0ผู้ติดตามติดตาม

Latest article

ยางนาแก้จน ต้นละ 2 หมื่น เป็นทั้งเงินฝาก ปลูกเป็นไม้มรดกให้ลูกหลาน

ย างนาไม้แก้จน 1 ต้นมูลค่า 20,000 บาท หากมี 200 ต้นมูลค่ามหาศาลและยังสามารถเป็นมรดกให้ลูกหลาน ย างนาจัดว่าเป็นไม้เศรษฐกิจอีก 1 ตัวที่ได้รับกระแสดีตลอด ในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมา มีเกษตรกรหลายราย ที่ใช้พื้นที่ตามคันนาปลูกย างนาเพื่อเพิ่มมูลค่าอีกทั้งย า งนา ยังสามารถนำไปแปรรูป ได้อีกมากมายรวมทั้งสามารถ นำไปสกัดเป็นน้ำมันได้อีกด้วย สำหรับวิธีปลูกย างนาให้มีอัตราการรอดทำดังนี้ 1.ขุดหลุม...

ผักบุ้งแก้วกินเหลืออย่ าทิ้ง นำก้านมาปลูกใหม่ได้อีก วิธีทำ!

ผักสวนครัว กินแล้วไม่หมดอย่ าทิ้ง นำกลับมาปลูกใหม่ได้เพียงแค่คุณ ไปซื้อผักจากตลาดสด แล้วกินส่วนที่อย ากกิน เหลือรากทิ้งไว้ กลับมาปลูกใหม่ได้อีกรอบ เป็นวิธีง่ายๆที่หลายๆคน คิดไม่ถึงอีกทั้งยังสามารถประหยัดเงินในกระเป๋าตังค์ได้มากเลยทีเดียว ขั้นตอน 1.เมื่อรับประทานผักบุ้ง ให้เหลือลำต้นส่วนรากทิ้งไว้ 2.นำต้นผักบุ้งไปแช่น้ำ 3.ให้สังเกตุจะมีรากสีขาวออกมาตามข้อของต้นผักบุ้ง 4.ตัดต้นผักบุ้งเป็นท่อนๆ 5.ใส่กระถางพร้อมดินปลูกที่เตรียมไว้ เพียงเท่านี้จะได้ต้นผักบุ้งแก้ว สวยๆเอาไว้รับประทานกัน ได้ตลอดเลย สำหรับวิธีนี้สามารถนำไปประยุกต์ ผักสวนครัวชนิดอื่นๆได้อีกมากมาย อาทิเช่น ต้นหอมกระเทียม ผักกวางตุ้งแครอท โหระพา ผักขึ้นฉ่ายผักกาดหวาน ผักชี แหล่งที่มา https://taibann.com

ปูนแดง รักษาแ ผ ล กำจัดเ ชื้ อ s าในมะนาว หายเกลี้ยง

ก็จะขออธิบายหลักการคร่าวๆ ว่าโดยทั่วไปแล้วพวกเ ชื้ อ s าส่วนใหญ่ ที่เป็นสาเหตุของโ s คเ u่ าจะเจริญเติบโตได้ดีในสภาวะที่เป็นก s ดเล็กน้อยแต่เ นื่ องจากปูนแดงนี้ มีฤ n ธิ์เป็นด่างจึงช่วยยับยั้งไม่ให้เ ชื้ อ s าเติบโตได้นอกจากนี้ ปูนแดงเมื่อทาแ ผ...