เกษตรอ ย่ า งยั่งยืน กฎ 3 ข้อ ในการวางแผน

หลายคนที่สนใจมาทำเกษตรมักบอกกับผมว่าเราเป็นพนักงานประจำอยู่ เป็นมนุษย์เงินเดือน แล้วก็ยังไม่ค่อยมีประสบการณ์เลย จะเริ่มต้นอย่างไรดี ผมก็ต้องบอกแบบนี้เลยนะครับว่า ก่อนที่เราจะเริ่มลงมือทำอะไรสักอ ย่ า งหนึ่ง เราจะต้องมีการวางแผนก่อน ถ้าแผนของเราดี โอกาสในการประสบความสำเร็จมันก็มีไปถึงครึ่งหนึ่งแล้วแหละครับ 1.ปลูกหลายๆ อ ย่ า ง 2.ออกห่างความโลภ 3.เติบโตด้วยการทำการตลาด เรามาดูที่ข้อแรกกันเลยครับ 1.ปลูกหลายๆ อ ย่ าง แน่นอนว่าก่อนที่เราจะลงมือปลูก เราก็จะต้องมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับพืชที่เราสนใจด้วยนะครับ การปลูกพืชหลายๆ อ ย่ า...

วิธีทำน้ำหมักมูลไ ส้เดือน เร่งให้พืชสร้างรากฝอยช่วยพืชดูดซึมสารอาหารได้มากขึ้น

วิธีทำน้ำหมักมูลไส้เดือน สิ่งสำคัญคือ มูลไ ส้เดือนจะมีฮ อ ร์ โ ม นพืชรวมอยู่ด้วย ฮ อ ร์ โ ม นพืชนี้จะไปเร่งให้พืชสร้างรากฝอยมากขึ้น และทำให้พืชสามารถดูดซึมสารอาหารได้มากขึ้นนั่นเองมูลไ ส้เดือนเป็นสิ่งที่มาจากธรรมชาติ 100% ส่งผลให้พืชเติบโตสมบูรณ์แข็งแรงอย่างเป็นธรรมชาติด้วย พืชมีความต้านทานทั้งโ ร คพืชและแ ม ล งตามธรรมชาติ มูลไ...

ทาบกิ่งมะม่วง ต้นใหญ่ ให้ติด 100%

วันนี้มีเทคนิคดีๆ ในการทาบกิ่งมะม่วงขนาดใหญ่ ซึ่งโดยทั่วไปเราจะทาบกิ่งโดยใช้วิธีใช้ยอดของกิ่งมาทำการทาบกับกิ่งของต้นพั น ธุ์เพื่อใช้ยอดในการสร้างผลผลิต แต่เทคนิคนี้เราจะใช้กิ่งของต้นพั น ธุ์ที่มีระบบรากที่ที่แข็งแรง หากินเก่งช่วยเลี้ยงกิ่งพั น ธุ์ มาเรียนรู้วิธีการและลองปฏิบัติกันดูครับ ขั้นตอนแรกเราจะทำการเลือกกิ่งที่มีความสมบูรณ์ ขนาดประมาณ 3 -4 นิ้ว แข็งแรงและเป็นสายพั น ธุ์ดี นำกิ่งพั น ธุ์ที่เพาะจากเ ม ล็ ดให้มีระบบรากที่แข็งแรงประมาณ...

การเลือกปลูกไม้เศรษฐกิจ จะเลือกปลูกต้นไม้อะไรให้ทันใช้ไม่ต้องรอนาน

จะปลูกต้นไม้เศรษฐกิจแต่ไม่รู้จะปลูกต้นไม้อะไร เพื่อใช้ประโยชน์หรือสร้างรายได้ มาศึกษากันว่าไม้แต่ละชนิดมีคุณสมบัติต่างๆ มีจุดเด่น อย่างไร มาลองพิจารณากันก่อนทำการปลูก 1.ราชพฤกษ์หรือต้นคูณ เป็นไม้มงคลเป็นไม้ประจำชาติ เป็นไม้เ นื้ อแข็งปลวกไม่กิน ปลูกง่าย โตไว เ นื้ อไม้สวยทำเฟอร์นเจอร์ ก่อสร้างได้ดีมาก ปลูกถี่ต้นจะตรง 2.สักทอง โตเร็ว เป็นไม้เ นื้ ออ่อนละเอียดเนียน ทำเฟอร์นิเจอร์ ไม้แกะสลัก ราคาค่อนข้างสูง 3.กระถินเทพาหรืออะเคเซีย เป็นไม้ตระกูลถั่ว เป็นไม้ประเภทเดียวกันกับ ขี่เหล็ก...

เคล็ดลับ ฟื้น ฟูสุขภาพดิน ให้ดีขึ้นสำหรับปลูกพืช

ฟื้นฟูสุขภาพดิน เป็นที่รู้กันว่าดินที่มีสภาพร่วนซุยเป็นดินที่เหมาะสำหรับปลูกพืชมากที่สุดเพราะช่วยให้รากชอนไชหาน้ำและอาหารได้สะดวก ดินที่ดีนั้นควรมีค วามพรุนและมีช่องว่างให้น้ำและอากาศแทรกตัวอย่างพอเหมาะ มีความเป็นก ร ดเป็นด่ า งที่พอดี แต่หากดินในสวนที่เราต้องการปลูกพืชไม่ได้มี สภาพดังกล่าว เช่น เกิดปัญหาดินแข็ง ดินขาดธาตุอาหาร ดินเหนียว ดินลูกรัง ดินกรด ก็จำเป็นต้องปรับปรุงฟื้นฟูดินให้เหมาะสำหรับปลูกต้นไม้ต่อไป ซึ่งเทคนิคง่าย ๆ ในการปรับปรุงดินทำได้ ดังนี้ 1.ปรับปรุงดิน ราคาประหยัด วัสดุจากธรรมชาติ เช่น...

ทำ ปุ่ ย คอกหมักไว้ใช้เอง เพื่อใช้ในการเกษตร

การทำปุ๋ยคอกหมัก ปุ๋ยคอกสดๆ ที่นำไปใช้โดยที่ยังไม่ผ่านกระบวนการย่ อ ยสลาย มีธาตุอาหารมากก็จริง แต่พืชจะยังไม่สามารถนำไปใช้ได้ เนื่องจากจุ ลิ น ท รีย์ในดินจะดึงไนโตรเจนจากพืชมาช่วยในการย่ อ ยสลายปุ๋ยคอก จึงทำให้พืชขาดไนโตรเจนในช่วงนั้น จนเป็นสาเหตุให้ใบเหลืองซี ดครับ เพราะเหตุนี้เองเราจึงจำเป็นต้องทำปุ๋ยคอกหมัก เพื่อให้ผ่านกระบวนการย่อยสลาย และพืชก็จะสามารถนำสารอาหารในปุ๋ยคอกหมักไปใช้ได้เลย ส่วนประกอบของ การทำปุ๋ยคอกหมัก 1.ปุ๋ยคอก 1 ส่วน (1 กระสอบ) 2.แกลบ...

เลี้ยง ไ ส้ เดือน ทำปุ๋ย และเป็นอาหารปลา สร้างรายได้อีกทาง

ไ ส้เดือนดินมีอยู่ทั่วไปตามดินชุ่มชื้นร่วนซุย จะคืบคลานหากินอยู่ตามผิวดินและช อ นไ ชไปตามซอกหลืบของเม็ดดิน การชอนไชของไส้เดือนดินทำให้คุณสมบัติทางกายภาพของดินดีขึ้น คือทำให้ดินโปร่งร่วนซุย ไม่แน่นทึบและแข็ง เกิดการถ่ายเทอากาศภายในดินดีขึ้น เพิ่มช่องว่างในดิน ช่วยในการอุ้มน้ำของดิน การไหลผ่านของน้ำในดินทำให้ดินมีความชุ่มชื้นอยู่เสมอ จึงเหมาะแก่การแทงร ากออกไปหาอาหารของพืช และผลจากกระบวนการกินอาหารของไ   ส้เดือนยังช่วยพลิกกลับดินหรือนำแร่ธ าตุจากใต้ดินขึ้นมาบนผิวดิน โดยดิน ซ  ากพืชซ  ากสัตว์ เศ ษอาหาร...

เกษตร 4.0 คืออะไร เกี่ยวเนื่องอ ย่ า งไร มีความสำคัญมากแค่ไหน

เมื่อกลางปี 2559 ที่ผ่านมา รัฐบาลไทยได้ออกนโยบายหนึ่งออกมา ซึ่งผมเห็นว่าเป็นนโยบายที่สนับสนุนวงการเกษตรแบบพลิกแนวคิดไปเลย ที่ผมให้ความสนใจนั้นคือไม่ใช่นโยบายที่พยุงราคาผลผลิตพืชเกษตรอย่างที่แล้วๆ มาแต่อย่ า งใด แต่เป็นนโยบายที่ปรับเปลี่ยนวิธีคิดการทำเกษตรแบบเดิมไปเลยนั่นก็คือ Thailand 4.0 แล้วกว่าจะมาถึงยุค 4.0 เราผ่านยุคอะไรมาบ้าง 1.ยุค 1.0 เน้นการเกษตรเป็นหลัก ผลิตและขายพืชไร่ พืชสวน ส่วนมากเป็นพืชเชิงเดี่ยว 2.ยุค 2.0 เน้นอุตสาหกรรมเบา 3.ยุค 3.0...

การเสียบข้างแนวใหม่ ไม่ต้องใช้เทปพันกิ่ง รับประกันติด 100%

การเสียบข้างเป็นการข ย า ยพั น ธุ์ไม้ผลอีกประเภทหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นวิธีการที่เกษตรกรน่าจะรู้จักกันดี แต่ในบางครั้งการเสียบข้างอาจจะไม่ได้ผล 100% เกิดการเ น่ า เนื่องจากกิ่งที่เสียบเข้าไปอาจเกิดจากความชื้นหรือรอยเ ฉื อ นที่ไม่แนบสนิทกัน ดังนั้นวันนี้เรามีเคล็ดลับที่สามารถบอกได้เลยว่าเกษตรกรจะไม่ต้องกังวลในเรื่องของการติดของกิ่งที่เสียบข้างกันครับ ขั้นตอนการทำมีดังนี้ 1.เลือกกิ่งที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณไม่เกิน 1 นิ้ว ที่สำคัญเลือกกิ่งที่มีลักษณะชี้ขึ้นฟ้าเนื่องจากเวลารดน้ำ หรือโดนฝนจะไม่ทำให้น้ำซึมเข้าไปที่รอยเ ฉื อ น 2.ทำการตัดยอดออกให้เหลือเฉพาะส่วนที่ต้องการที่จะทำการเสียบข้างและทำการริดใบของกิ่งนั้นออกให้หมดครับ 3.ทำการเฉือนกิ่งที่จะนำกิ่งพั น...

ปลูกมะนาวคาเวียร์ สร้างรายได้ราคาดี ปลูกง่ายได้ทุกสภาพดิน

สายพั น ธุ์มะนาวคาเวียร์หรือมะนาวนิ้วมือ ที่พิสูจน์แล้วว่าเหมาะกับสภาพแวดล้อมของสายพั น ธุ์ที่ตนเองมั่นใจว่าจะขยายพื้นที่ปลูกให้มากเป็นพิเศษเพื่อผลิตผลมะนาวนิ้วมือหรือมะนาวคาเวียร์จำหน่าย ตอนนี้มีอยู่ 4 สายพั น ธุ์หลักๆ ที่เก็บข้อมูล สังเกตนิสัยการเจริญเติบโต การให้ผลผลิตออกดอกติดผลง่าย และที่สำคัญทนต่อสภาพอากาศร้อนได้ดี ถือว่าเป็นข้อสำคัญในการเลือกสายพั น ธุ์อย่ า งที่บอกว่า ที่สวนในเดือนมีนาคมถึงเมษายน อุณหภูมิค่อนข้างสูง 38-42 องศาเซลเซียส...

Stay connected

0แฟนคลับชอบ
0ผู้ติดตามติดตาม

Latest article

หลักการวางระบบน้ำในสวน สิ่งสำคัญมาก ในการกำเกษตร

อย่ างที่เราทราบกันดีแล้วครับว่าน้ำนั้นจัดได้ว่าเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดสำหรับการเกษตรเลยก็ว่าได้ เพื่อนๆ บางท่านถามหาพืชที่ปลูกแล้วใช้น้ำน้อยหรือทนแล้ง แต่โดยส่วนตัวผู้เขียนเองนั้นคิดว่าพืชทุกชนิดต้องการน้ำแทบทั้งสิ้น จะต้องการมากน้อยก็ว่ากันไปตามแต่พั น ธุกรรม หรือพืชบางชนิดก็อาจจะทนแล้งได้ดีแต่เชื่อเถอะว่าผลผลิตก็ด้อยถอยลงไปตามความขาดแคลนน้ำ สุดท้ายแทนที่จะมาทนั่งคิดหาพืชที่ทนแล้งเปลี่ยนเป็นการมานั่งคิดจัดการระบบน้ำในสวนดูจะมีความหวังซะกว่า ถึงแม้ว่าการจัดการหรือติดตั้งระบบน้ำในสวนจะยุ่งย ากและอาจจะต้องมีการลงทุนกันบ้าง แต่เชื่อเถอะครับว่าท้ายที่สุดแล้วมันจะคุ้มค่ากับการลงทุน การออกแบบระบบท่อเมนน้ำ เกษตรกรหลายๆท่านที่คิดจะวางระบบท่อน้ำทางการเกษตรมักประสบกับปัญหาเรื่องแนวทางในการออกแบบบางครั้งอาจมีการว่าจ้างผู้ชำนาญการหรือวิศวกรมาวางระบบน้ำในสวนซึ่งเป็นเรื่องที่ดีสำหรับเกษตรกรผู้มีอันจะกินในแง่ของความสะดวกและรวดเร็ว แต่ก็มีเกษตรกรอีกหลายท่านที่คิดจะออกแบบระบบด้วยตนเองในที่นี้จะเสนอรูปแบบการวางระบบท่อเมนเพื่อเป็นแนวทางดังนี้ หลักการในการวางระบบท่อเมนระบบน้ำ มีข้อกำหนดว่า ท่อเมนใหญ่เท่าไรก็ยิ่งดีเป็นหลักเพื่อลดโหลดของมอเตอร์ปั๊มน้ำและเพิ่มแรงดันในท่อเมนระบบน้ำ แต่โดยทั่วไปแล้วเกษตรกรจะใช้ให้เหมาะสมกับขนาดของปั๊มน้ำ เช่น ปั๊มน้ำขนาด 1แรงม้า ท่อทางดูดและท่อทางจ่ายออกมีขนาด1นิ้วจึงเลือกท่อเมน1นิ้ว หรือ ปั๊มน้ำขนาด 2-3แรงม้าท่อทางออกของหน้าปั๊ม 2นิ้วจึงใช้ท่อเมน...

ผลไม้ 4 ชนิด เป็นทั้งไม้ผลและไม้มงคลไว้ในบ้าน

1.ฝรั่ง ไม้ยืนต้นขนาดเล็ก สูง 3-10 เมตร เป็นไม้ผลที่ปลูกง่ายแต่ควรระวังเพลี้ยแป้ง ซึ่งเป็นศั ต รูที่สำคัญของน้อยหน่า พั น ธุ์ที่นิยมทานกันคือ พั น ธุ์แป้นสีทอง และกิมจู สามารถเลือกปลูกได้ทั้งวิธีการเพาะเ ม ล็ ดหรือปักชำ แต่ฝรั่งที่ตอนกิ่งมาจะปลูกและได้ผลเร็วกว่าปลูกเมล็ด ควรนำกระถางไปพื้นที่ที่ถูกแดดจัด และลมพัดผ่าน ช่วงแรกต้องหมั่นให้น้ำบ่อย พอเริ่มมีผลขนาดเท่าผลมะนาวเล็ก...

การปลูกมะระขี้นกยักษ์ โอกินาวา

ปัจจุบัน สวนคุณลี สามารถผลิตและจำหน่ายผลมะระuี้นกยักษ์โอกินาวา ส่งขายร้านอาหารในกรุงเทพฯ และขายปลีกที่สวน ได้กิโลกรัมละ 100 บาท ซึ่งได้รับการตอบรับจากคนรับประทานเป็นอย่ างดี ซึ่งมีการวางแผนการปลูกให้ผลผลิตมีขายตลอดทั้งปี และยังคัดเลือกพั น ธุ์มะระuี้นกยักษ์โอกินาวาเพื่อผลิตเ ม ล็ ดจำหน่ายให้กับผู้ที่สนใจนำไปปลูกต่อด้วย 1.ผัดมะระโอกินาวา หรือ เรียก “โกยะ จัมปุรุ” (Goya Champuru) 2.ผัดสาหร่ายคอนบุ (คูบุอิริจิ) 3.น้ำส้มโอกินาวา (ชีกัวชา) การปลูก 1.วิธีเพาะในแปลง การเพาะด้วยวิธีนี้ต้องพรวนดินให้ร่วนซุย ผสมปุ๋ยคอกเพื่อให้ดินร่วนซุยยิ่งขึ้น นำเมล็ดมะระมาเรียงห่างกัน ประมาณ 3 เซนติเมตร...