ผักบุ้ง ในตะกร้าลอยน้ำ ไม่ต้องเ สี ยเวลารดน้ำ ลดเวลาการดูแล

ผักบุ้ง ถือว่าเป็นผักที่รู้จักกันดีในบ้านเรา มีชื่อเสียงในเรื่องการบำรุงสายตา มีประโยชน์และยังอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุที่สำคัญมากมายและสร้างรายได้กับครัวเรือนแบบง่ายๆ วันนี้เราจึงมาแนะนำเทคนิคในการปลูกผักบุ้งลอยน้ำ โดยที่เราไม่ต้องเสียเวลามานั่งรดน้ำเลย ปลูกเสร็จก็รอเก็บกินได้เลย วัสดุที่ต้องเตรียม 1. กาบมะพร้าว สำลีหรือทิชชู่ (เลือกอย่างใดอย่ า งหนึ่งก็ได้) 2. เ ม ล็ ด พั น ธุ์ ผักบุ้งจีน 3. ตะกร้าเล็กๆ 4. กะละมัง ที่ขนาดพอดีกับตะกร้า ขั้นตอนในการปลูกผักบุ้งลอยน้ำ 1. สิ่งแรกที่ต้องทำ...

การทำนาหว่าน อ ย่ างไร ให้ข้าวงอกเกือบ 100 %

เป็นการปลูกข้าวโดยการหว่านเ ม ล็ ดลงไปในนาที่เตรียมพื้นที่ไว้แล้วโดยตรง เป็นวิธีการที่นิยมมากขึ้นในปัจจุบัน เนื่องจากประหยัดแรงงานและเวลา การทำนาหว่าน แบ่งเป็น 2 วิธี คือ 1. นาหว่านข้าวแห้ง เป็นการหว่านเ ม ล็ ดข้าวเพื่อคอยฝน และมีชื่อเรียกปลีกย่อยไปตามวิธีปฏิบัติ คือการหว่านสำรวย เป็นการหว่านในสภาพดินแห้ง เนื่องจากฝนยังไม่ตก โดยหลังจากการไถแปรครั้งสุดท้ายแล้วหว่านเ ม ล็ ดข้าวลงไปโดยไม่ต้องคราดกลบ...

เทคนิคการปลูก ตะ ไคร้ ให้ ได้ผลผลิตสูง

วิธีการปลูก 1.แบ่งต้นตะไคร้ออกจากกอเดิมตามจำนวนที่จะนำมาปลูก 2.แบ่งออกจากกันเป็นต้นๆ แล้วตัดใบทิ้ง 3.ข้อนี้สำคัญลอกกาบสีดำหรือน้ำตาลแก่ๆ ออกให้หมด เพราะจะทำให้ตะไคร้ไม่ยอมแตกกอครับ 4.ขุดหลุมใช้ เสียมงัดเอาต้นตะไคร้ใส่ลงในหลุม แล้วก็เ ห ยี ย บให้แน่นๆ เสร็จครับ 5.ไม่ต้องขุดหลุมลึกนะครับแค่ให้ต้นตะไคร้อยู่ได้ก็พอใส่ต้นตะไคร้สัก 2-3 ต้นต่อ 1 หลุม 6.เหยียบให้แน่น ก็เสร็จครับ การดูแลรักษา นอกจากจะต้องอยู่ในที่ที่ได้รับแสงเพียงพอแล้ว การให้น้ำควรให้อย่างสม่ำเสมอเช้าเย็น จนตะไคร้สามารถตั้งตัวได้ จากนั้นรดน้ำ 5 วันต่อครั้งก็เพียงพอแล้ว ส่วนใครที่อย ากให้ปุ๋ย หลังจากปลูกได้...

ผักหวานป่า กับผักหวานบ้าน ต่างกันอ ย่ า งไรพร้อมขั้นตอนการปลูก

ผักหวานป่ากับผักหวานบ้านแตกต่างกันอย่ างไร นอกจากนี้แล้วยังมี ผักหวานป่า ซึ่งเป็นผักหวานคนละชนิดกับผักหวานบ้าน แต่มีประโยชน์ต่อร่างกายเหมือนกัน รวมถึงสรรพคุณก็ไม่ได้ต่างกันเลย ทว่าอาจหากินได้ค่อนข้างย ากเนื่องจากเป็นผักที่ให้ผลผลิตในบางช่วงฤดูกาลเท่านั้นและส่วนใหญ่จะเก็บมาจากป่า โดยลักษณะของผักหวานป่าคือเป็นไม้พุ่มขนาดกลาง ใบอ่อนรูปร่างรีปลายแหลม สีเขียวอมเหลือง ใบแก่สีเขียวเข้ม ก้านใบสั้น ดอกมีขนาดเล็กเป็นตุ่มสีเขียว ผลเดี่ยวติดกันเป็นพวง ผลอ่อนสีเขียวมีนวลเคลือบ และส่วนที่นิยมนำมาปรุงอาหารคือยอดและใบอ่อน ส่วนลักษณะของผักหวานบ้านคือ เป็นผักพื้นเมืองที่เป็นพุ่มขนาดกลาง ลำต้นแข็งแตกกิ่งก้านโน้มลงพื้น ใบเดี่ยวเรียงสลับกัน ปลายและโคนใบแหลม ผิวใบสีเขียวเกลี้ยง ก้านใบสั้น ดอกออกเป็นกลุ่มสีแดงเข้มหรือสีม่วงแดง...

เทคนิคการปลุกข่าตาแดง ปลูกเท่าไหร่ไม่พอขาย ตลาดต้องการสูง

1.การเตรียมดิน ข่าตาแดง เป็นพืชที่ชอบดินร่วนซุย ชอบดินชื้น แต่ไม่ชอบน้ำขั งหากพื้นที่ใดน้ำขั งก็ต้องทำพื้นที่ให้เรียบเสมอกัน จากนั้นไถดะแล้วไถแปร ไถเปิดหน้าดินอย่ างน้อย 50 เซนติเมตร โรยปุ๋ยขี่ไก่แกลบลงไปไร่ละ 1,000 กิโลกรัม แล้วไถกลบ เตรียมตากดินไว้ 7 วัน คลุมหน้าดินด้วยฟางข้าว 100 ก้อนต่อไร่ เพื่อเป็นการป้องกันหญ้าไม่ให้เกิดขึ้น 2.การเตรียมต้นพั น...

พริกใบ ห งิ ก ใบงอ ให้ทำตามนี้

พริก คือพืชที่ปลูกเท่าไหร่ก็ได้ขาย เพราะเป็นหนึ่งในการใช้ทำอาหารในครัวเรือนนั่นเอง จึงทำให้ความต้องการในตลาดสูง และ เป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ เรียกได้ว่า ปลูกเมื่อไหร่ก็ขายได้ แต่การปลูกพริกนั้นจำเป็นต้องมีดูและสม่ำเสมอ เพื่อให้ผลผลิตออกมาสมบูรณ์ การที่จะเกิดสิ่งที่ไม่คาดคิดตามมา เช่น พริกใบงอ ที่มักเกิดจาก ไรขาว หรือ เพี้ยไฟ ทำให้ผลิตไม่สวยงาม เป็นที่มาของบทความนี้ วันนี้เราจะพาเพื่อนๆ ผู้อ่านไปหาวิธีรับมือกับอาการเหล่านี้กัน อาการที่เกิดจาก เพี้ยไฟ ให้สังเกตุได้จาก ยอด...

หลักการ ปลูกพืชแซมต้นย า ง พารา ทางเลือกเสริมรายได้ ไม่ปล่อยให้พื้นที่เปล่าประโยชน์

การปลูกพืชแซมย าง พืชแซมย างหมายถึงพืชที่ปลูกระหว่างแถวย างในขณะที่ต้นยางมีอายุไม่เกิน 3 ปี ได้แก่ ข้าวไร่ ข้าวโพด สับปะรด กล้วย ถั่วต่างๆ การปลูกพืชแซมย าง การปลูกพืชแซมย างเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่เจ้าของสวนในขณะที่ยางยังไม่ให้ผลผลิต ทำให้เจ้าของสวนได้มีเวลาในการดูแลสวนย างมากและบ่อยครั้งขึ้น เป็นการเสริมรายได้ช่วง 3 ปีแรก ซึ่งสามารถปลูกพืชล้มลุกและพืชอายุสั้นได้หายชนิด โดยต้องพิจารณาถึงตลาด แรงงาน เงินทุน ขนาดพื้นที่และการคมนาคม...

เลี้ยงปลาไหล สร้างรายได้ อาหารพื้นบ้านเลิศรส ตลาดต้องการสูง

ปลาไหลหรือปลาไหลนา (Swamp eel) จัดเป็นอาหารพื้นบ้านที่นิยมรับประทานมากเนื่องจากมีเ นื้ อแน่น อร่อย และเป็นที่หาย าก โดยมีเมนูที่นิยม ปัจจุบันปลาไหลนาเริ่มมีการเลี้ยงเพื่อจำหน่ายมากขึ้น 1 กิโลกรัม จะมีราคาประมาณ 100-250 บาท การเพาะขย ายพั นธุ์ คัดเลือกปลาไหลพ่ อพั นธุ์ ขนาดตั้งแต่ 300 กรัม ขึ้นไปหรือลำตัวย...

5 ผัก ที่ปลูกง่าย สร้างรายได้ตลอดทั้งปี ราคาดี

ช่วงนี้เริ่มเห็นมนุษย์เงินเดือนหันมาเอาดีทำการเกษตรกันเยอะเลย โดยเฉพาะการปลูกผักขายเป็นรายได้เสริม บางคนก็ถึงขนาดออกมาเปิดฟาร์มทำแบบจริงจังกันเลยก็มี ส่วนใครที่สนใจแต่อาจจะยังลังเลไม่รู้จะปลูกอะไรดี วันนี้ กระปุกดอทคอม มีตัวเลือก 5 ผักปลูกง่าย กำไรดี สำหรับคนที่อยากเริ่มต้นมาฝาก 1.เพาะเห็ดฟางในตะกร้า คนไทยนิยมบริโภคกันเป็นประจำอยู่แล้ว โดยเฉพาะเห็ดฟาง ซึ่งตลาดมีความต้องการอยู่ตลอด ที่สำคัญเป็นเห็ดที่เพาะง่าย หากมีระบบจัดการดีๆ ก็สามารถสร้างผลผลิตตลอดทั้งปีเลย ต้นทุนอุปกรณ์ค่าใช้จ่าย 1.ตะกร้าพลาสติก ใบละประมาณ 40 บาท 2.หัวเ ชื้ อ เ ห็ ดฟาง...

แนะนำ อาหารเลี้ยงไก่ไข่แบบอินทรีย์ ลดต้นทุนอาหารได้ดี

อาหารไก่ไข่ประหยัดต้นทุนอาหาร เป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่สุด ที่จะทำให้การเลี้ยงไก่ไข่มีกำไรหรือขาดทุน เนื่องจากต้นทุนการผลิต ประมาณ 60-70 เปอร์เซ็นต์ ของต้นทุนทั้งหมดเป็นค่าอาหาร ไก่ไข่นั้นนอกจากจะต้องการอาหาร เพื่อการดำรงชีพ การเจริญเติบโตแล้ว ยังต้องนำไปใช้ในการผลิตไข่อีกด้วย การที่ผู้เลี้ยงจะลดต้นทุนการผลิต ในส่วนของค่าอาหารลงนั้น สามารถทำได้โดยการ ประกอบสูตรอาหารที่มีราคาถูก มีคุณภาพดี เลือกใช้วัตถุดิบอาหารสั ต ว์ ที่มีราคาถูกตามฤดูกาลและให้อาหารแก่ไก่กิน อ ย่ า...

Stay connected

0แฟนคลับชอบ
0ผู้ติดตามติดตาม

Latest article

ปลูกขึ้นฉ่าย ความต้องการสูง ไม่มีล้นตลาด

การเตรียมปลูกและการปลูกขึ้นฉ่าย วิธีการปลูกขึ้นฉ่ายนั้นสามารถกระทำได้ 2 วิธี ด้วยกัน คือ 1.เพาะให้เ ม ล็ ดงอกก่อน เมื่อกล้าสูงประมาณ 2-3 นิ้ว จึงทำการย้ ายปลูก 2.หว่านเ ม ล็ ดในแปลงปลูก หากปลูกแบบวิธีแรก ต้องเตรียมดินแปลงเพาะให้ละเอียดที่สุด เนื่องจากเ ม ล็ ดพั น ธุ์มีขนาดเล็กมาก โดยเฉลี่ยน้ำหนักเ...

ปลูกต้นหอม ในกระถาง ดูแลง่าย ไม่มีสวนก็ปลูกได้

ต้นหอมผักกินใบที่นิยมนำมาประกอบอาหารแทบทุกเมนู ปลูกง่าย โตเร็ว ไม่ต้องดูแลยุ่งย าก สามารถปลูกได้ในกระถาง ไม่มีที่หรือสวนก็ปลูกได้ มาดูวิธีปลูกต้นหอมในกระถางกัน อุปกรณ์ 1.กระถางปลูกต้นไม้มีรูระบายน้ำ 2.ดินร่วน 3.เปลือกถั่วลิสง 4.เ ม ล็ ดหอม 5.รากต้นหอมที่ทานใบแล้ว วิธีการปลูก 1.เตรียมดินด้วยการพรวนดินให้ร่วน ทุบเปลือกถั่วลิสงให้เป็นชิ้นเล็ก ๆ 2. นำเปลือกถั่วลิสงผสมกับดิน แล้วตักดินใส่กระถางโดยไม่ต้องกดดินให้แน่น 3. ใช้มีดตัดต้นหอมเหนือราก 1.5-2 นิ้ว แล้วปักชำลงดิน โดยเว้นระยะห่างแต่ละต้น 2 นิ้วพร้อมกับรดน้ำพอให้ชุ่ม 4. ถ้าปลูกด้วยเ ม...

บ้านใครปลูกพริก ลองทำตามนี้ ช่วย แ ก้ พริกเผือใบ

วิธีการทำก็ง่ายมากๆ ทำได้ โดยการเด็ดใบแก่ของพริกในบริเวณโคนกิ่งพริกออกประมาณ 50 เปอร์เซนต์ ของใบทั้งหมด แล้วให้น้ำตามปกติ แต่งดการให้ฮ อ ร์ โ ม นและสารต่างๆ ในช่วงนี้เ ด็ ดขาด ( ประมาณ 1-2 สัปดาห์ ) เมื่อเวลาผ่านไปพริกจะเริ่มติดดอกออกผลผลิตมาให้เห็น ดอกไม่ร่วงง่ายขั้วดอกเหนียว และดกมากๆ และได้ผลอย่ างแน่นอน ขอบคุณข้อมูล :...