ปลูกต้นอ่อนผักบุ้ง 10 วัน ตัดขายกิโลละ 80 บาท สร้างรายได้ต่อเดือนสูง

เหตุผลประการหนึ่งที่ต้นอ่อนเป็นอาหารที่มีคุณค่าก็คือ ต้นอ่อนเป็นอาหารที่ย่อยง่ายและให้พลังงานสูง ต้นอ่อนจัดเป็นพืชมหัศจรรย์เนื่องจากมีปริมาณวิตามินและสารอาหารสูงกว่าพืชชนิดเดียวกันที่โตเต็มที่ ซึ่งเ ม ล็ ดพืชที่สามารถนำมาเพาะเป็นต้นอ่อนได้มีหลายชนิด ไม่ว่าจะเป็น ต้นอ่อนทานตะวัน ถั่วงอก ข้าวสาลี วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ 1.เ ม ล็ ด พั น ธุ์ ดินปลูก (แกลบขาว ขุ๋ยมะพร้าว ปุ๋ ย) กระบะสำหรับเพาะหรือตะกร้า 2.ขุ๋ยมะพร้าว 3.แกลบดำ การเตรียมดินปลูก มีแกลบดำ...

พะยูง ไม้ราคาแพง ลายไม้สวย ค้ำประกันเงินกู้ได้ ไม่ต้องขออนุญาตในการปลูก

ไม้พะยูง (Siamese Rosewood) เป็นต้นไม้เ นื้ อแข็งที่เ นื้ อไม้มีลวดลายสวยงามชนิดหนึ่ง จัดเป็นไม้เศรษฐกิจที่มีราคาสูงอย่ างหนึ่งและมีความเ ชื่ อว่าเป็นไม้มงคล มีชื่อพื้นเมืองอื่นๆ อีกคือ ขะยุง พยุง แดงจีน และประดู่เสน ลักษณะไม้พะยูง พะยูงเป็นไม้ต้น ผลัดใบ สูง 15–25 เมตร เปลือกสีเทาเรียบ ใบเป็นช่อแบบขนนกปลายใบเดี่ยว...

พาทำ ระบบให้น้ำไก่ แบบอัตโนมัติ ไม่กี่ขั้นตอน

ระบบให้น้ำไก่อัตโนมัติ ด้วยการเติมน้ำแบบลูกลอยก้านโยก ใส่ในถังน้ำ ให้มีน้ำตลอดเวลา แล้วก็จ่ายน้ำไปยังถ้วยน้ำ ให้ไก่ได้ถึง 20 จุด เมื่อไก่กินน้ำ น้ำจะถูกเติมลงมาเรื่อยๆ ทำให้เราประหยัดเวลาในการที่จะต้องไปเติมน้ำ ประหยัดแรงที่จะต้องมาคอยทำความสะอาด ประหยัดน้ำที่จะต้องมาเททิ้ง และยังทำให้ไก่สุขภาพดีมากขึ้นที่ได้กินน้ำสะอาดยังไงก็ทดลองทำกันดูนะครับเอาไปประยุกต์ใช้ดูครับ อุปกรณ์ที่ต้องเตรียม 1.ก๊อกน้ำ 2.ท่อน้ำ 4 หุน 3.ลูกลอย 4.ท่อ 3 หุน สำหรับเครื่องกรองน้ำ 5.ถ้วยให้น้ำไก่แบบ 2 ทาง 6.ท่อ 4 หุนเกลียวนอก 7.ท่อ 4...

ภู มิ ปั ญ ญ าชาวบ้าน เครื่องหยอดข้าว ไม่ต้องลงทุนสักบาท

เครื่องหยดข้าวทุกวันนี้มีการพัฒนาหลากหลายรูปแบบ วันนี้เรามีไอเดียการทำเครื่องหยอดข้าวแบบประหยัดแทบจะไม่ต้องลงทุนเลย เหมาะสำหรับนาแห้ง ที่สำคัญสามารถกำหนดปริมาณการหยอดเ ม ล็ ดข้าวได้สม่ำเสมอ ลองมาดูวิธีการทำกันครับ อุปกรณ์ที่ต้องเตรียม 1.ขวดน้ำอัดลมทั่วไป 2.เศษไม้สำหรับเป็นแกนให้ข้าวไหลลงในดิน 3.ค้อน 4.ตะปู 5.ซิ่ว ขั้นตอนการทำ ใช้มีดถากที่ปลายของไม้เพื่อให้มีขนาดสามารถสวมเข้ากับปากขวด ใช้ซิ่วเซาะร่องให้มีความกว้างประมาณ 10 เซนติเมตร ลึก 3 เซนติเมตร ยาว 20 เซนติเมตร ตามรูปครับ ลักษณะไม้ที่ทำการเซาะร่องแล้ว ลองทำการสวมเพื่อดูว่าไม้ที่ถากเสร็จแล้วสามารถสวมเข้าปากขวด หลังจากที่สวมตามระยะที่เราต้องการแล้ว ใช้ตะปูตอกเพื่อยึดให้แน่นครับ ต อ กยึดที่ปากขวดตรงข้ามกับร่องระบายข้าว เท่านี้ก็เป็นอันเสร็จ แค่นี้ก็ได้เครื่องหยอดข้าวภูมิปัญญาชาวบ้าน ลองนำไปทำดูกันนะครับ ช่วยประหยัดทั้งต้นทุนทั้งแรงงานคน ที่สำคัญได้ข้าวที่มากอสม่ำเสมอครับ ...

การปลูกข้าวโพดหวาน ให้ ร อ ด และผลผลิตสูง

แม้ว่าการปลูกข้าวโพด สามารถทำได้ตลอดปีถ้ามีแหล่งน้ำเพียงพอ อ ย่ า งไรก็ตามผลผลิตและคุณภาพข้าวโพดหวานอาจจะแตกต่างไปตามฤดูกาล โดยทั่วไปในช่วงเดือนพฤศจิกายน ถึงกุมภาพันธ์ จะให้ผลผลิตต่ำกว่า ในช่วงอื่น ๆ เนื่องจากอากาศเย็น ขณะที่การปลูกในเดือนเ ม ษ  ายนถึงพฤษภาคม จะได้ผลผลิตดีกว่าช่วงอื่น ๆ  ซึ่งจะน้อยกว่าการปลูกในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคม เพราะผลผลิตบางส่วนอาจ  เ สี  ยห า ย...

ปอกมะพร้าว โดยไม่ต้องเชาะกะลา เพิ่มมูลค่าให้สินค้า

ใช้มี ดปอกเเปลือกมะพร้าวส่วนบนของลูกมะพร้าว ปาดกะลาให้เห็นเ นื้ อมะพร้าวประมาณ 1/2 ของลูกมะพร้าว ใช้ที่คว้านเซาะเอาเ นื้ อให้ออกจากกะลา แกะกะลาด้านบนออกจากเ นื้ อมะพร้าว ใช้มีดปลายแหลมเ ฉื อ นผิวของกะลาออกจากเ นื้ อมะพร้าว ใช้ที่คว้านเซาะเ นื้ อมะพร้าวออกจากกะลาอีกรอบ ใช้มีดปาดกะลาตามความลึกของไม้ลิ่มที่เซาะไว้ ใช้มีดปลายแหลมเซาะเ นื้ อออกจากกะลาอีกรอบ ปอกเก็บผิวของเ นื้ อมะพร้าวขั้นสุดท้ายเพื่อให้ได้ระยะตามที่เราต้องการ นำที่คว้านเซาะเ นื้ อมะพร้าวที่ติดกับกะลาให้เหลือน้อยที่สุดเพื่อให้แกะเ นื้...

ทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง ใช้ในการเกษตร ด้วยวัสดุไม่กี่อย่ าง

จุ ลิ น ท รี ย์สั งเ ค ร า ะห์แสงคืออะไร จุ ลิ น ท รี ย์สั งเค ร าะ ห์แสงเป็นสิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก พบได้ตามแหล่งน้ำตามธรรมชาติ และ ในดินทั่วๆไป...

DIY การทำถังหมักรักษ์โลก ใช้ปรับปรุงดิน

ถังห มั กรักษ์โลก (Green Cone) ถูกคิดค้นขึ้นครั้งแรกในประเทศแคนาดา โดยมีวัตถุประสงค์ในการออกแบบและสร้างขึ้นเพื่อจัดการกับขยะอินทรีย์ที่เหลือจากครัวเรือน เพื่อไม่ให้เป็นแหล่งเพาะเ ชื้ อโ ร ค หรือไปป น เ ปื้ อ นกับขยะอื่นๆ ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อได้ อีกทั้งยังได้ประโยชน์ในเรื่องของธาตุอาหารที่เป็นผลพลอยได้ใช้ในการปรับปรุงดิน ทำให้ดินมีความเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืช วัสดุที่ใช้ในการทำ 1. ตะกร้า 1 ใบ 2....

เทคนิคง่ายๆ ช่วยให้ต้นไม้ ข้ามพ้นภั ยแล้ง โดยไม่ต้องรดน้ำอีกทุกวัน

เทคนิคง่ายๆ ที่ช่วยให้ต้นไม้ข้ามพ้นภัยแล้งนั้นก็คือ การหาวัสดุคลุมดินบริเวณโคนต้นพืชเอาไว้ วัสดุคลุมดินนี้จะช่วยป้องก้นการระเหยของน้ำได้มากแม้ว่าแดดจะร้อนเพียงใด ต้นไม้ก็จะไม่เหี่ยวเฉาเหมือนกับต้นที่ไม่ได้มีวัสดุคลุมโคนต้นเอาไว้ และช่วยประหยัดน้ำได้มากด้วย วัสดุคลุมดินที่นิยมใช้กันทั่วไป ได้แก่ ฟางข้าว เศษใบไม้แห้งหรือจะเป็นกาบมะพร้าวสับก็ใช้ได้ แล้วถ้าทั้งหมดที่กล่าวมานี้ หาย ากในพื้นที่หรือไม่ก็มีราคาแพง เราสามารถใช้อย่ างอื่นแทนได้ เช่น หญ้าสดตัดมาแบบสดๆเลยแล้วเอามาคลุมโคนไว้ หรือจะเป็นใบตองสดก็ได้ใช้ได้เหมือนกัน เทคนิคง่ายๆช่วยให้ต้นไม้ข้ามพ้นภั ยแล้งเทคนิคง่ายๆ ช่วยให้ต้นไม้ข้ามพ้นภั ยแล้ง ส่วนใหญ่มักจะใช้ฟางข้าวเป็นหลัก แต่ถ้าฟางหมดก็ใช้ใบไม้แห้งแทน วันนี้มาบอกเทคนิคเล็กๆ น้อยๆ...

วิธีชำกิ่งไผ่ ให้ออก ร ากเร็ว ติดทุกต้น 100 %

วัสดุอุปกรณ์ที่ต้องเตรียม 1.ดินสำหรับปลูก 2.ถังน้ำ 3.แผ่นพลาสติก 4.กิ่งไผ่สำหรับปักชำอายุไม่เกิน 1 ปี 5.สายรัด หรือเชือก 6.ถุงปลูก ขั้นตอนในการทำ 1.เริ่มแรกให้เลือกกิ่งไผ่ที่เหมาะสม โดยให้สังเกตที่ปมรากจะมีขนาดเท่า เม็ ดสาคู ซึ่งเป็นอายุที่เหมาะกับการชำ 2.จากนั้นก็ตัดกิ่งไผ่ ให้มีขนาด 70 เซนติเมตร แล้วนำไปหย่อนใส่ในถังน้ำที่เติมน้ำหล่อเลี้ยงรากไว้ เพื่อเพิ่มความชื้นให้กิ่งไผ่ 3.แล้วนำแผ่นพลาสติกคลุมถังน้ำไว้ ใช้สายรัดมารัดรอบปากถังไว้ให้แน่น 4.จากนั้นก็ตั้งถังทิ้งไว้ 20 วัน เมื่อครบกำหนดแล้วเปิดถัง จะสังเกตเห็นว่ามีรากไผ่ขึ้นมาจำนวนมาก 5.ขั้นตอนต่อมาให้เตรียมดินสำหรับปลูก โดยใช้ส่วนผสมดังนี้ ดิน ปุ๋ยคอก แกลบ ในอัตราส่วน 1:1:1 6....

Stay connected

0แฟนคลับชอบ
0ผู้ติดตามติดตาม

Latest article

เศษข้าวกินไม่หมด อ ย่ าทิ้ง น้ำข้าวจากเศษข้าว มีคุณค่าทางการเกษตรมาก

ข้าวถือว่าเป็นอาหารหลักของคนไทยโดยและส่วนใหญ่จะทำการเพาะปลูกข้าวประมาณ 90% ของอาชีพคนไทย ซึ่งในแต่ละวันจะกินข้าว 3 มื้อ มีต้องมีบางครั้งที่แต่ละครัวเรือนจะมีข้าวที่เหลือจากการทาน ถ้าปล่อยทิ้งไว้ก็จะทิ้งเป็นข ยะ ส่งกลิ่น ดังนั้นวันนี้เราจะไม่ต้องทิ้งเศษข้าวเหมือนกับทุกวันอีกต่อไป มาดูวิธีการใช้ประโยชน์จากเศษข้าวกัน ขั้นตอนการทำ 1.เตรียมภาชนะ 2 ชิ้น ชิ้นแรกให้ใส่น้ำ ส่วนชิ้นที่เหลือนำเศษข้าวที่เหลือจากการทานใส่ลงไปครับ 2.จากนั้นเทน้ำลงไปในข้าวที่อยู่ในภาชนะอีกใบครับ 3.ทำการคนให้เข้ากัน 4.ค่อยๆ เทน้ำจากข้าวออก เราจะได้น้ำข้าวจากเศษข้าว ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อพืชผักที่เราปลูกกันในครัวเรือน 5.นี่คือประโยชยน์ส่วนแรกที่เราได้พูดถึงคือเป็นอาหารให้กับพืชผักครับ 6.ส่วนประโยชน์อ ย่ า งที่ 2 หลังจากเทน้ำออกคือเราจะนำเศษข้าวดังกล่าวไปเป็นอาหารของไส้เดือน 7.ทำการขุดหลุมให้ลึกพอประมาณ...

เ เ กล้งมะละกอ กะเทย ให้ออกผล ด้วยวิธีชาวบ้าน

ปกติมะละกอมี 3 แบบ คือ มะละกอตั ว ผู้(ดอกมีเกสรตัว ผู้) ดอกจะเป็นพวงๆ โอกาสติดลูกน้อยมาก มะละกอตัวเมีย(ดอกมีเกสรตั วเ  มีย) ดอกจะตูมๆ คล้ายดอกกระดังงา ลูกจะกลมๆ ข้างในกลวง เ นื้ อบาง แม่ค้าไม่ค่อยชอบ และมะละกอกระ เ ท ย(ดอกสมบูรณ์เ...

กล้วยแคระ ภูมิปัญญาทำต้นกล้วยธรรมดาให้เป็นกล้วยต้นเตี้ย

การทำให้ต้นกล้วยแคระ ต้นเตี้ยเป็นการแก้ปัญหาต้นกล้วยที่มีความสูงจนเกินไปและล้มง่ายเมื่อเจอล้มแรง วิธีการทำให้ต้นกล้วยเตี้ยเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่ตัดต้นกล้วยออกตามช่วงอายุของต้นแต่ละเดือนให้ต้นมีขนาดสั้นลงโดยธรรมชาติคือการตัดทุกๆรอบเดือนของกล้วยเมื่อกล้วยมีอายุใกล้ออกเครือก็ให้หยุดตัด ให้กล้วยสร้างลำต้นพร้อมออกเครือต่อไป วิธีการนี้สามารถทำได้กับกล้วยทุกสายพั น ธุ์ครับ ขั้นตอนการทำ ทำการตัดบริเวณโคนของต้นกล้วยสูงจากพื้นประมาณ 1 คืบ จะสังเกตว่าจะมีแกนของกล้วยโผล่ขึ้นมาหลังจากที่ตัดไปประมาณ 1 เดือน ต้นกล้วยจะสร้างลำต้นขึ้นมาอีก ในการตัดรอบที่ 2 ก็จะตัดให้ต่ำกว่ารอยเดิม ต้นกล้วยที่ตัดในรอบที่ 3 สังเกตจากชั้นของลำต้น หลังจาก 4-5 เดือนก็จะหยุดตัดเพื่อให้ต้นกล้วยสร้างลำต้นและออกเครือ ต้นกล้วยที่ได้จะเตี้ยแคระ สามารถตัดเครือที่แก่ได้ง่ายครับ ขอบคุณแหล่งที่มา ช่องยูทูป นิวัฒน์ รักทองสุข