การปลูกไม้ประดู่ป่า ไม้เศษรฐกิจมีค่าที่ลายสวย เ นื้ อดี ปลูกง่าย ราคาสูง

การขย ายพั น ธุ์และการผลิตกล้า วิธีการขย ายพั น ธุ์ที่เหมาะสม วิธีการที่เหมาะสมและนิยมปฏิบัติกันโดยทั่วไปในปัจจุบันนี้คือการขย ายพั น ธุ์ไม้ประดู่โดยวิธีอาศัยเ ม ล็ ด เ นื่ องจากการจัดหา เ ม ล็ ดทำได้สะดวก การเพาะเ ม ล็...

การทำน้ำหมัจุ ลิ น ท รี ย์จากต้นกล้วย

วิธีทำปุ๋ยหมักจากต้นกล้วย วัสดุและอุปกรณ์ 1.หน่อกล้วย 3 ส่วน 2.กากน้ำตาล 1 ส่วน 3.น้ำมะพร้าวอ่อน 4.น้ำสะอาด 5.บัวรดน้ำ วิธีทำน้ำหมักจุ ลิ น ท รี ย์ 1.ทำน้ำหมักจุ ลิ น ท รี ย์ชี ว ภ า พก่อน โดยนำหน่อกล้วย 3 ส่วนมาสับเป็นชิ้นเล็ก ๆ แล้วผสมให้เข้ากันกับกากน้ำตาล...

วิธีแก้ไขดินลูกรัง ให้สามารถกลับมาปลูกพืชได้

หากพูดถึง ดินลูกรังหรือดินแดงแล้วนั้น หลายๆคงคิดว่าไม่น่าจะปลูกอะไรขึ้น เพราะดูร่วน แห้งแร้ง ไม่เก็บน้ำ และดินชนิดนนี้นั้นเป็นถือเป็นดินที่ศักยภาพในการเกษตรต่ำ เ นื่ อ งจากดินชั้นล่างแน่นทึบเป็นอุปสรรคต่อการชอนไชของรากพืช ทำให้พืช ชะงักการเจริญเติบโต วันนี้เลยมีเทคนิคดีดี เป็นเทคนิคการปลูกไม้ผลในดินลูกรัง คือต้องขุดหลุมให้กว้างกว่าปกติแล้วรองก้นหลุมด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกจากนั้นให้คลุมโคนต้นด้วยเศษหญ้าเพื่อรักษาความชื้น เทคนิคการใช้ประโยชน์ดินลูกรัง ดินลูกรังเป็นดินที่มีข้อจำกัดต่างๆ มาก การแก้ไขปัญหาเพื่อใช้ประโยชน์จากดินนี้ อาจทำได้หลายแนวทาง ดังนี้ 1.การทำทุ่งหญ้าเลี้ยงสั n ว์ ซึ่งถือเป็นสิ่งที่เหมาะกับดินลูกรังที่พบในที่ดอนและมีหน้าดินหนาเกิน 15ซม. ขึ้นไป 2.การปลูกพืชไร่ ดินลูกรังที่มีหน้าดินหนา...

วิธีการทำนาโยน ลดต้นทุนถึง 50 % และลดเวลาในการปักดำ

ขั้นตอนการทำ 1.เตรียมถาดข้าวนาโยน ซึ่ง 1 ถาดมี 434 หลุม เท่ากับ 5 มัดกล้า ราคาเพียงแค่ใบละ 9 บาท ใช้แล้วสามารถนำไปล้างทำความสะอาดเก็บไว้ในมราร่มและนำกลับมาใช้ใหม่ได้ครับ ใช้ได้นานถึง 5 ปี 2.การเตรียมดินใช้ดินที่ไม่ละเอียดมากประมาณ 7 ขีดต่อถาด 3.ทำการโรยดินลงในถาดเพื่อรองพื้นก่อนในเบื้องต้น 4.จากนั้นทำการหยอดเ ม ล็ ดข้าวลงหลุมประมาณหลุมละ 3-5 เ ม...

ปูนขาว ใช้ปรับสภาพดิน แก้ไขดินไม่สมบูรณ์ ดินเปรี้ยว พืชโตไว

ปูนขาว ที่เราใช้กันอยู่โดยทั่วไปคือปูนผง เพื่อนเกษตรกรส่วนใหญ่นำมาใช้ในการปรับปรุงดินเปรี้ยว ให้ปรับค่าสถานะเป็นด่างมากขึ้น เรียกว่าปรับสภาพก s ดนั่นเองครับ ยิ่งแปลงเกษตรที่ใช้สารมานานและปลูกพืชตัวเดียวซ้ำๆ ไม่มีการหมุนเวียนปลูกพืชอื่น จะทำให้ดินในบริเวณนั้นมีสถานะก s ดสูง ทำให้มีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของพืช เพราะขาดธาตุแคลเซียมและฟอสฟอรัสในดิน ทำให้พืชที่เราปลูกแคระแกร็น เราจึงต้องนำปูนขาวมาคลุกเคล้ากับดิน เพื่อให้ค่า pH ของดินให้เป็นกลาง มีความเหมาะสมต่อการปลูกพืชได้มากขึ้น นอกจากใส่ปูนขาวแล้ว การปรับปรุงดินควรต้องเพิ่มธาตุอาหารด้วยการเติมปุ๋ยอินทรีย์ไปในช่วงเตรียมดิน เพื่อให้ดินมีธาตุอาหารที่ดี ช่วยให้พืชเจริญเติบโตได้ดีขึ้น ซึ่งพวกเราที่มี อาชีพเกษตรกร...

มีผักชนิดไหนบ้าง ที่ปลูกได้ในกระถาง ได้ดี

สำหรับผู้ที่ไม่มีเนื้อที่ในการทำสวนครัวค่ะเหตุเป็นเพราะคนส่วนใหญ่จะอยู่กันในเมืองและทำงานบริษัทกันเยอะค่ะ บางคนก็ต้องเช่าบ้าน เช่าคอนโด ห้องแถว แล้วแต่วิถีชีวิตต่างคนต่างมุมค่ะคนที่ต้องการจะปักหลักตั้งฐานก็ซื้อบ้านซื้อคอนโด เพราะคิดว่าดีกว่าเช่าเขาอยู่ยังไงสักวันก็ต้องเป็นของเราค่ะ และถึงแม้จะมีเวลาอันน้อยนิดเราก็จะแสวงหาความสุขส่วนตัวกัน อย่ างน้อยก็หลังเลิกงานและก่อนไปทำงานก็ยังดี ตอนเย็นได้ทำกับข้าวหาอาหารซื้อเค้าทุกวันก็ไม่ไหวเหมือนกันมาลองหาวิธีประหยัดรายจ่ายโดยตัวของเราเองดีไหมค่ะ น่าจะเห็นด้วยนะค่ะงั้นเรามาดูวิธีการประหยัดของเรากันเลยค่ะนั่นก็คือการลดรายจ่ายโดยการปลูกผักสวนครัวง่ายๆ กินเองและสามารถทำเป็นสวนประดับหน้าบ้านได้ด้วยนะค่ะ ข้อดีในการปลูกผักในกระถางมีดังนี้ 1.ประหยัดพื้นที่ในการปลูก 2. สามารถ เคลื่อนย้ าย จัดวางปรับเปลี่ยนตำแหน่งกระถางผักได้ 3. สะดวกต่อการดูแลรักษา และเก็บเกี่ยวผลผลิต 4.สามารถนำผักที่ปลูกในกระถางไปวางตกแต่งในสวนหย่อมหรือจัดเป็นสวนประดับได้ ขั้นตอนการปลูกผักในกระถางการเตรียมอุปกรณ์สามารถใช้วัสดุเหลือใช้ในครัวเรือน เช่น กะละมัง,กระถาง,ย างรถยนต์,ถังน้ำ ฯลฯ หากกระถางหรือภาชนะใดมีสารปนเปื้อนพวกน้ำมันหรือพวกสารต่างๆ ให้ทำความสะอาดก่อนที่จะนำมาใช้และให้จัดตกแต่งกระถาง หรือภาชนะที่จะนำมาใช้ปลูกผัก เช่น...

เลี้ยงมดแดงได้ หายจนทันที ทำขายได้ตลอดปี ได้ดีแน่นอน

ไ ข่มดแดง นับเป็นของป่าที่มูลค่า และหากินได้ย ากมาก เ นื่ องจากจำนวนการออกผลผลิตมีได้เพียงปีละครั้ง ทำให้มีราคาและเป็นที่ต้องการของตลาดแต่คงไม่ใช่ในปัจจุบันเพราะได้มีเกษตรกรจำนวนไม่น้อยที่หันมาเลี้ยงไข่มดแดงคอนโดและบังคับให้ออกไข่นอกฤดูกาลจ นกลายเป็น 1 อาชีพที่เสริมรายได้ให้คนไทยจำนวนไม่น้อย คอนโดไข่มดแดง เป็นอีกสุดยอดวิธีการทางการเกษตรที่คิดค้นพัฒนาจนทำให้สามารถเลี้ยงมดแดง เพื่อเก็บไข่ได้ เ นื่ องจากไข่มดแดงเป็นอาหารที่ได้รับความนิยมมากในภาคอีสานของไทย อีกทั้งราคาไข่มดแดงค่อนข้างสูง เ นื่ องจากหาได้ย าก มีฤดูกาลของออกไ ข่และความลำบากในการเก็บไข่มดแดงหรือที่เรียกว่าแหย่ไข่มดแดงกว่าจะได้ไข่มดแดงมาก็ลำบาก...

น้ำหมักจากสับปะรด เพิ่มความหวานให้ไม้ผล ช่วยบำรุงดินให้ร่วนซุย

สูตรปุ๋ยน้ำหมักจากสับปะรด 1. เปลือกสับปะรดค่อนข้างฉ่ำจำนวน 3 ส่วน 2. กากน้ำตาล 3 ส่วน 3. น้ำมะพร้าว 1 ส่วน 4. ถังขนาด 10-15 ลิตร 1 ใบ ตาสับปะรดมีจุ ลิ น ท รี ย์ชนิดหนึ่งที่มีประโยชน์มากจึงนำมาหมักเพื่อผลิตเ ชื้ อจุ ลิ น...

ไอเดียการให้น้ำแก่พืชผัก โดยไม่ต้องเสียเวลารดน้ำ

แบบง่ายสุดขวด ใช้ได้ทุกขวดทุกอย่าง ไม่ต้องไปซื้อ มีขวดอะไรใช้ได้ทั้งนั้นะ เติมน้ำให้เต็มแล้วปักลงในดินใต้โคนต้นไม้ น้ำจะไปถึงรากโดยตรง ลดการระเหยของน้ำ อีกวิธีคือ วิธีให้น้ำต้นไม้โดยใช้หม้อไหดินเ w า (Clay Pot System) การฝังหม้อดินที่ไม่ได้เคลือบและเต็มไปด้วยน้ำเป็นวิธีการที่เก่าแก่ของโลก วิธีนี้เป็นวิธีการให้น้ำต้นไม้แบบโบราณของจีน ต่อมาได้รับการเผยแพร่ไปตามดินแดนแห้งแล้งทั่วโลก ข้อดีมีเยอะ เป็นการให้น้ำถึงรากต้นไม้โดยตรง น้ำจะหายไปในดินหรือระเหยไปในอากาศน้อยมาก เป็นการให้น้ำต้นไม้แบบอัตโนมัติโดยไม่ต้องใช้เซ็นเซอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ใดๆ อธิบายแบบง่ายๆคือ การซึมของน้ำจะถูกควบคุมโดยความต้องการน้ำของต้นไม้ เมื่อดินเริ่มแห้งน้ำก็จะซึมออกจากหม้อดินเผา เมื่อต้นไม้ได้น้ำเต็มที่น้ำก็จะหยุดซึม จนกว่าต้นไม้ต้องการน้ำอีกครั้ง เราสามาถจะให้ปุ๋ยน้ำแก่ต้นไม้ได้ด้วย วิธีทำ หม้อให้น้ำต้นไม้ดินเผา แบบง่ายๆ ขั้นแรกหากระถางดินเผา ขนาด 15 นิ้ว...

ปลูกข่าตาแดง สร้างรายได้ ส่วตลาดและป้อนโรงงาน

ข่า ถือเป็นพืชเศรษฐกิจที่น่าจับตา เพราะเป็นพืชเครื่องเทศที่มีความนิยมสูงในการนำมาเป็นส่วนประกอบในหลากหลายเมนูอาหาร อีกทั้งเป็นพืชที่ทนแล้งต้านทานโ s คได้ดี ปลูกและดูแลง่ายสรรพคุณมากมายตลาดต้องการสูงวันนี้ขอนำความรู้จากประสบการณ์ตรงของเกษตรกรรุ่นใหม่ 1.การเตรียมดิน ข่าตาแดง เป็นพืชที่ชอบดินร่วนซุย ชอบดินชื้น แต่ไม่ชอบน้ำขั ง หากพื้นที่ใดน้ำขั งก็ต้องทำพื้นที่ให้เรียบเสมอกัน จากนั้นไถดะแล้วไถแปรไถเปิดหน้าดินอย่ างน้อย 50 เซนติเมตร โรยปุ๋ยuี้ไก่แกลบลงไปไร่ละ 1,000 กิโลกรัม แล้วไถกลบ เตรียมตากดินไว้ 7 วัน...

Stay connected

0แฟนคลับชอบ
0ผู้ติดตามติดตาม

Latest article

แปลงผักบุฟเฟต์ บำรุงดินสไตล์ชาวสวนผักคนเมืองหาดใหญ่

กลุ่มสวนผักคนเมืองหาดใหญ่ เป็นอีกกลุ่มที่น่าสนใจที่พย าย ามจะช่วยกันขับเคลื่อนเรื่องการปลูกผักในเมืองให้ขย ายตัวในเมืองหาดใหญ่ โดยพี่เอ๊กซ์ กมลทิพย์ อินทะโณ และ พี่ชาคริต ชาคริต โภชะเรือง เจ้าหน้าที่มูลนิธิชุมชนสงขลา ตลอดจนครูไก่ วุฒิศักดิ์ เพ็ชรมีศรี นักวิชาการเกษตร เป็นคนสำคัญที่ช่วยกันขับเคลื่อนเรื่องนี้ นอกจากการทำกิจกรรมอบรม ส่งเสริมให้คนในชุมชนเมืองหาดใหญ่สนใจและลงมือปลูกผักกันมากขึ้นแล้วพวกเขายังช่วยกันสร้างสรรค์นวัตกรรมที่เหมาะกับคนเมือง อย่ างแปลงผักบุฟเฟต์ ซึ่งทั้งเล็ก กะทัดรัด อีกทั้งยังมีส่วนช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องข...

โsคใบไหม้ในนาข้าว แก้ด้วยสมุนไws อีกทางเลือกสำหรับเกษตรกร เพื่อลดต้นทุนการผลิต

ข้าวนาปีกำลังแตกกอ ใกล้ตั้ งท้ อ ง ผลผลิตจะออกมาดีแค่ไหน ระยะนี้เป็นช่วงสำคัญ เพราะต้นข้าวจะติดโ s คได้ง่าย โดยเฉพาะโ s คใบไ ห ม้อันเกิดจากฝนและแสงแดดหลายคนอาจงง เคยได้ยินแต่โ s คใบไ ห ม้เกิดจากเชื้อราจะมาเกิดจากฝนและแสงแดดได้ยังไง “โ s คนี้เกิดจากเ ชื้ อs...

6 เคล็ดลับการให้ปุ๋ยทางใบ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อพืชมากที่สุด

เ นื่ องจากการให้ปุ๋ยทางใบในแต่ละครั้งนั้นมีต้นทุนเรื่องแรงงาน เวลาและต้นทุนเรื่องปุ๋ยดังนั้นการให้ปุ๋ยแต่ละครั้งควรคำนึงถึงความต้องการที่แท้จริงของพืชและวิธีการ ให้อย่ างไรพืชสามารถนำไปใช้ได้อย่ างเต็มประสิทธิภาพ ลดการสูญเสียให้เกิดขึ้นน้อยที่สุด นั่นหมายถึงการลดต้นทุนการทำเกษตรอีกทางหนึ่ง เรามาดูเคล็ดลับ 6 วิธีเพื่อการให้ปุ๋ยทางใบให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดกันครับ 1.ต้องให้น้ำพืชก่อนเสมอหรือพืชต้องอยู่ในภาวะที่ไม่ขาดน้ำ 2.การให้ปุ๋ยทางใบในช่วงเช้าเป็นเวลาที่เหมาะสมที่สุด เ นื่ องจากอุณหภูมิ ความเข้มของแสงที่ไม่สูงเกินไปความชื้นสัมพัทธ์และความชื้นในดินพอเหมาะ(ใบพืชมีความเต่ง)ใบพืชมีความเต่งเพราะอัตราการดูดน้ำของรากสมดุลกับอัตราการคายน้ำ เมื่อใบพืชเต่งไขและเคลือบผิวจะมีลักษณะฟู ยอมให้ตัวสารละลายผ่านได้ง่าย ในขณะเดียวกันถ้าพืชขาดน้ำจะทำให้ใบพืชสูญเสียความเต่ง ไขและเคลือบผิวของใบแฟบลงและแน่น ทำให้สารละลายผ่านย าก ดังนั้นการให้สารอาหารพืชทางใบในขณะที่ใบพืชเต่ง อัตราการดูดสารอาหารเข้าไปใช้จึงสูง 3.ใบพืชที่มีอายุน้อยสามารถดูดสารละลายธาตุอาหารได้ดีกว่าใบพืชที่แก่กว่า เพราะใบอ่อนมีการสะสมสารเคลือบผิวและสารคิวตินยังไม่หนา มากจึงทำให้สารละลายธาตุอาหารเคลื่อนที่ผ่านได้เร็วกว่าใบแก่ 4.ปริมาณธาตุอาหารหลักในพืช...