เทคนิคการการมะละลกอให้ลูกดก

เนื่องจากต้นมะละกอจะเตี้ยเหมือนกับเริ่มต้นปลูกใหม่ซึ่งจะส่งผลในเรื่องการจัดการแปลง มีส่วนลดการระบาดของโรคและแมลงได้ เกษตรกรตัดต้นมะละกอทำสาวทุกปีจะตัดวงจรโ s คและแ ม ล งได้ ที่สำคัญพบว่าต้นมะละกอที่มีการทำสาวทุกปีจะมีการติดดกเหมือนกับต้นมะละกอปลูกใหม่ซึ่งผิดกับต้นมะละกอที่ไม่เคยทำสาวเลยจะมีการออกดอก และติดผลน้อยลง สำหรับเกษตรกรที่ปลูกมะละกอในเชิงพาณิชย์ จะสามารถกำหนดการให้ผลผลิตด้วยวิธีการทำสาวกำหนดให้ต้นมะละกอมีผลผลิตขายได้ในช่วงฤดูแล้ง ตั้งแต่เดือนมกราคมเรื่อยมาจนถึงเทศกาลสงกรานต์ เมื่อเกษตรกรได้เก็บผลผลิตมะละกอรุ่นแรกไปแล้ว (คอแรก) ควรจะทำสาวด้วยการตัดต้นมะละกอแล้วเลี้ยงยอดใหม่ ซึ่งหลังจากตัดต้นไปแล้วเพียง 3 เดือน ยอดใหม่ที่แตกออกมาจะเริ่มออกดอกและติดผลตรงตามสายพันธุ์เดิมและเก็บผลมะละกอดิบได้ในเดือนที่ 4 หลังจากตัดต้น เทคนิคในการทำสาวให้ตัดต้นมะละกอให้สูงจากพื้นดินประมาณ 50 เซนติเมตร (เผื่อลำต้นมะละกอจะต้องผุเปื่อยเน่าลงมาอีกประมาณ 1...

พื้นที่น้อยก็ปลูกได้ มะกรูดในกระถาง ดูแลดินง่าย พืชโตไว

มะกรูด เป็นพืชในสกุลส้ม (Citrus) มีถิ่นกำเนิดในประเทศลาว อินโดนีเซีย มาเลเซีย และไทย โดยในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นิยมใช้ใบมะกรูดและผิวมะกรูดเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องปรุงอาหารหลากหลายชนิด หลายบ้านจึงนิยมปลูกมะกรูดติดบ้านไว้บริโภคในครัวเรือน ซึ่งวิธีการปลูกแบบหนึ่งที่สามารถทำได้คือการปลูกมะกรูดในกระถางนั่นเอง อุปกรณ์ปลูกมะกรูดในกระถางมีอะไรบ้าง 1.ลูกมะกรูดแก่ ๆ หรือลูกที่ร่วงอยู่ใต้ต้นในสภาพสมบูรณ์ 2.อุปกรณ์ทำความสะอาดเม็ดมะกรูด ได้แก่ มีด, ช้อน, ถาดรอง และแก้วพลาสติกธรรมดา 3.ถุงดำสำหรับปลูกต้นกล้า 4.กระถางดินเ w า 5.ดินร่วน 6.ปุ๋ยคอก 7.กาบมะพร้าวสับ วิธีการปลูก 1.นำลูกมะกรูดแก่จัดหรือที่ร่วงหล่นและอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์มาฝานออกให้เ นื้ อในแยกออกจากกัน โดยระวังไม่ให้เมล็ดมะกรูดเสียหาย ใช้ช้อนคว้านเ ม...

สูตรการทำน้ำหมักส มุ u ไ w sไว้ไล่แ ม ล งพืชผัก พืชสวน ประหยัดและลดต้นทุน ประสิทธิภาพสูง

สูตรน้ำหมักส มุ u ไ w s สูตรที่ 1 ส่วนผสม : เ ม ล็ ดสะเดา 2 ก.ก หัวข่าแก่ 1 ก.ก. ตะไคร้หอม 1 ก.ก. และน้ำหมักชี ว ภ า...

น้ำมันแพงขึ้นทุกวัน มาดูขั้นตอนวิธีทำ น้ำมันไบโอดีเซลจากน้ำมันพืชเก่า

การผลิตน้ำมันไบโอดีเซลจากน้ำมันพืชใช้แล้ว(อย่างง่าย) ไบโอดีเซล เป็นเ ชื้ อเพลิงเหลวที่ผลิตจากที่ผลิตจากน้ำมันพืชและไขมันสั n ว์ เช่น ปาล์ม สบู่ดำ มะพร้าว ทานตะวัน ถั่วเหลือง เ ม ล็ ดเรพ และน้ำมันพืช น้ำมันสั n ว์ที่ผ่านการใช้งานแล้ว นำมาทำปฏิกิริย าทางเ n มี...

ปลูกต้นหมาก สร้างรายได้ปีละ 2.5 ล้านบาทจริงหรือ?

หมากเป็นพืชที่ปลูกได้ในทุกพื้นที่ตั้งแต่ชื้นแฉะ ยันเขาสูง ปลูกง่ายไม่ค่อยมีโ s ค ส่วนใหญ่นิยมปลูกเอาลูกไปขาย แต่ผมว่าถ้าปลูกกันมากๆ ลูกมันล้นตลาดก็แย่เหมือนกัน วันนี้ผมมีความคิดวิตถารตามปกติ จะมาแนะให้ปลูกหมากเอาไม้และกาบหมาก คำนวณได้ว่าจะได้เงิน 2.5 ล้านบาทต่อไร่ต่อปี เพราะหมากเป็นไม้โตเร็วที่เราคาดไม่ถึง 5 ปีโตสูง 15 เมตร ลำต้นใหญ่ 15 ซม. แถมกินพื้นที่น้อย การปลูกหมากโดยทั่วไปนิยมปลูกกันห่าง 2x3 เมตร แต่ของเราไม่ได้ปลูกเอาลูกแต่ปลูกเอาไม้...

น้ำยางจากปลีกล้วยกำจัดเ ชื้ อ s าในพืช

หัวปลี คือ ส่วนช่อดอกของต้นกล้วย ซึ่งมีทั้งดอกจริงที่ถูกหุ้มอยู่ภายในด้วยใบประดับสีแดงขนาดใหญ่ ลักษณะเป็นกาบซ้อนกันจนสุดปลายช่อ คล้ายดอกบัวตูม เมื่อดอกเพศเมียเจริญเติบโตกลายเป็นผลกล้วยหวีเล็ก ๆ ชาวสวนมักจะตัดปลีที่ปลายช่อทิ้ง เพื่อไม่ให้แย่งอาหารที่จะไปเลี้ยงผลกล้วย และป้องกันการสะสมเ ชื้ อโ s คของเครือกล้วยด้วย ส่วนปลีกล้วยที่ถูกตัดออกไปนั้น นอกจากจะนำไปรับประทานได้ทั้งสดและสุก มิตรชาวไร่ทราบหรือไม่ว่า ย างปลีกล้วยขณะที่เราตัดออกมานั้น สามารถกำจัดศัตรูพืชประเภทเชื้อราได้ สูตรน้ำย างจากปลีกล้วยช่วยกำจัดเชื้อรานี้ เป็นองค์ความรู้ของคุณยรรยง ยาดี เกษตรผู้เชี่ยวชาญด้านการทำเกษตรผสมผสานและสารขับไล่แ...

แชมพูมะกรูดทำงานสรรพคุณเยอะ ไม่แพ้ของจากห้าง

ช่วงนี้แชมพูมะกรูดสดกำลังฮิต เลยอย ากนำสูตรโบราณภูมิปัญญาไทยที่เคยทำใช้มาแบ่งปัน สูตรนี้ไม่ใส่เ นื้ อส่วนที่เป็นสีขาวของมะก รู ดลงไปนะคะ เพราะส่วนนั้นเป็นสาเหตุว่าทำไมใช้แชมพูมะก รู ดแล้วคันศีรษะค่ะ เราจะใช้แต่น้ำมะก รู ดอย่ างเดียว วิธีทำตามแบบโบราณจริงๆ จะต้องเ w าผลมะกรูดบนเตาถ่านระอุประมาณหนึ่งชั่วโมง แต่ยุคนี้คงต้องพึ่งเตาอบแทน โดยให้ตั้งอุณหภูมิที่ 180 องศาเซลเซียส อุ่นให้ร้อนก่อนประมาณ...

วิธีทำปุ๋ย หมักมูลวัว

วิธีทำปุ๋ยหมักมูลวัว วัสดุและอุปกรณ์ 1.มูลสั n ว์ เช่น มูลวัว มูลห มู หรือมูลไก่ 1,000 กิโลกรัม 2.หินฟอสเฟต 25 กิโลกรัม 3.ปุ๋ยยู เ sี ย 2 กิโลกรัม วิธีทำ 1.นำมูลสั n ว์มาหมักปรับความชื้น 50% 2.นำมูลสั n ว์ที่ได้ไปผสมหินฟอสเฟต (K....

วิธีเพาะโหรพา ให้ได้ผลผลิตดี โตไว สามารถสร้างรายได้แน่นอน

วิธีปลูกโหระพา โหระพาเป็นพืชที่ปลูกง่าย ปลูกครั้งเดียวสามารถเก็บเกี่ยวได้ 1-2 ปี โหระพาจะขึ้นได้ดีในดินร่วนซุยที่มีความอุดมสมบูรณ์และระบายน้ำได้ดีเป็นพิเศษ เหมาะจะปลูกในตอนเย็น ซึ่งต้องทำการเตรียมขุดดินให้ลึกประมาณ 20-25 เซนติเมตร ย่อยให้ละเอียดพร้อมเก็บเศษวั ช พื ชออกให้เรียบร้อย จากนั้นก็ปล่อยทิ้งไว้ประมาณ 7-10 วัน แล้วใส่ปุ๋ยคอก/ปุ๋ยหมักและปุ๋ยวิท ย าศาสตร์ลงไปให้ทั่ว คลุกให้เข้ากัน เสร็จแล้วก็ลงมือปลูก โดยนิยม 2 วิธี...

สอนวิธีการปลูกมะขามเทศ คนปลูกน้อย ตลาดต้องการสูง

การปลูกมะขามเทศ การปลูกและปฏิบัติดูแลรักษา การเตรียมดิน ควรขุดหลุมปลูกให้มีขนาดอย่ างน้อย 50 x 50 x 50 เซนติเมตร ตากดินไว้อย่ างน้อย 2 สัปดาห์ ผสมดินปลูกด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกประมาณหลุมละ 2-3 ปุ๋ยกี๋ การปลูก มะขามเทศสามารถปลูกได้ทั้งแบบยกร่องและเป็นพื้นที่ราบ แบบยกร่องและเป็นพื้นที่ราบ แบบยกร่องจะใช้ระยะปลูกประมาณ 8-10 x 8-10 เมตร...

Stay connected

0แฟนคลับชอบ
0ผู้ติดตามติดตาม

Latest article

ไอเดียการประดิษฐ์ รถพ่นปุ๋ยน้ำ ทางใบให้กับพืช

เมื่อเราทำเกษตรอินทรีย์ตามแนวทางเกษตรพึ่งตน สารอินทรีย์ ต่างๆที่นำมาใช้ในแปลงที่เกิดจากการใช้จุ ลิ น ท รี ย์สร้างน้ำหมักพืช น้ำหมักผลไม้ น้ำหมักส มุ u ไ w s อะมิโนโปรตีน น้ำหมักนมจุ ลิ น ท รี ย์สังเคราะห์แสง ซึ่งปุ๋ยและฮ อ...

ไอเดียการห่อผลไม้ ด้วยอุปกรณ์ที่ทำได้ง่ายมาก

เมื่อถึงฤดูกาล ผลไม้ เหล่าผลไม้ ก็เริ่มผลิช่อ ออกดอกและติดผลเราทำการฉีดสารอินทรีย์ ปุ๋ยชี ว ภ า พ น้ำหมักชี ว ภ า พเพื่อจัดการโ s คและแ ม ล งรวมทั้งเพิ่มอาหารให่แก่พืชเมื่อผลไม้มีขนาดพอสมควรก็ถึงเวลาป้องกันแ ม ล งเจาะผลโดยเฉพาะแ ม...

ปูนขาวป้องกันเ ชื้ อ sา หลังจากตกแต่งกิ่งต้นมะนาวหรือพืชชนิดอื่นๆ

เ ชื้ อ sามักมากับความชื้นที่ซึมเข้าผ่านเ นื้ อของกิ่งพั น ธุ์ต่างๆ ที่เกิดจากการตัดที่ไม่ถูกวิธีนี้ก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้พืชของเราสามารถติดเ ชื้ อได้ในที่สุดวันนี้เราจะนำเสนอสาระและเทคนิคที่บอกได้เลยว่าง่ายมากสำหรับแก้ปัญหาเหล่านี้มาชมวิธีการทำกันเลยครับ นี่คือสภาพของต้นมะนาวที่เกิดจากเ ชื้ อ sา ทำลายกิ่งของต้นมะนาว ลักษณะการตัดกิ่งจากมีด ก่อให้เกิดการแตกและฉีกขาดส่งผลให้ความชื้นสามารถแทรกซึมเข้าไปใน นื้ อไม้ก่อให้เกิดเ ชื้ อ sา อย่ า...