หน้าแรก ผู้เขียน โพสต์ของ admin

admin

949 โพสต์ 0 ความคิดเห็น

Stay connected

0แฟนคลับชอบ
0ผู้ติดตามติดตาม

Latest article

พาปลูกไฮโดรโปนิกส์ ตั้งแต่เพาะเ ม ล็ ดจนเก็บกินได้

ปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ 1. วิธีปลูกผักสลัดที่ระเบียงคอนโด ตั้งแต่การเพาะเ ม ล็ ดจนเก็บกินได้ ด้วยความที่อยากมีผักสดปลอดสารพิษไว้กินเอง ทว่าดันมีพื้นที่ที่จำกัด เพราะอาศัยอยู่ในคอนโด คุณ Tim Kulachart Natho จึงจำเป็นต้องสรรหาวิธีปลูกผักแบบง่าย ๆ ที่เข้ากับไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของเขา ซึ่งนั่นก็คือการปลูกผักสลัดในน้ำ แล้วนำไปวางไว้ที่ระเบียง โดยต้องบอกเลยว่าเป็นวิธีปลูกผักพื้นที่น้อยที่เริดมาก เพราะถึงแม้จะไม่อยู่บ้านหลายวัน แต่ผักที่ปลูกไว้ก็ไม่มีปัญหา ทำให้ทุกวันนี้เขามีผักสลัดสดๆ ดีๆ ไว้กินเองแบบสบาย ๆ...

ปลูกผักชี ผักสวนครัวปลูกง่ายโตไว พื้นน้อยก็ปลูกได้

ปลูกผักชี ในบ้านแบบง่ายๆ สำหรับคนพื้นที่น้อย ผักชีเป็นพืชที่ชอบดินร่วนปนทราย หากจะปลูกในพื้นที่ที่เป็นดินเหนียว ควรเตรียมดินให้ระบายน้ำได้ดี ดินควรมีอินทรียวัตถุสูง พื้นที่ที่ปลูกต้องเป็นพื้นที่ที่มีฝนน้อย อากาศเย็น ในการปลูกเพื่อเอาต้นนั้น ควรปลูกราวเดือนกันย ายนถึงปลายตุลาคมเพราะในช่วงนี้ผักชีจะงอกงามได้ดี การเตรียมดิน แปลงปลูกอาจเตรียมแบบยกร่องจีน มีคูน้ำล้อมรอบแบบยกร่องธรรมดา หรือปลูกในแปลงนา โดยการไถพรวนแล้วโรยเป็นแถว ผักชีเป็นผักที่มีระบบรากตื้น การเตรียมดินปลูกผักชีก็ปฏิบัติเช่นเดียวกับการปลูกผักอื่นๆ ทั่วไป โดยขุดหรือไถพลิกดินลึกประมาณ 15-20 เซนติเมตร ตากดินไว้ 5-7 วัน เพื่อฆ่าเชื้อโรคและวัชพืชต่างๆ...

ปลูกมะกรูดในกระถาง ไว้กินท้ายบ้านประหยัดพื้นที่

มะกรูด เป็นพืชในสกุลส้ม (Citrus) มีถิ่นกำเนิดในประเทศลาว อินโดนีเซีย มาเลเซีย และไทย โดยในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นิยมใช้ใบมะกรูดและผิวมะกรูดเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องปรุงอาหารหลากหลายชนิด หลายบ้านจึงนิยมปลูกมะกรูดติดบ้านไว้บริโภคในครัวเรือน ซึ่งวิธีการปลูกแบบหนึ่งที่สามารถทำได้คือการปลูกมะกรูดในกระถางนั่นเอง อุปกรณ์ปลูกมะกรูดในกระถางมีอะไรบ้าง 1.ลูกมะกรูดแก่ๆ หรือลูกที่ร่วงอยู่ใต้ต้นในสภาพสมบูรณ์ 2.อุปกรณ์ทำความสะอาดเม็ดมะกรูด ได้แก่ มีด, ช้อน, ถาดรอง และแก้วพลาสติกธรรมดา 3.ถุงดำสำหรับปลูกต้นกล้า 4.กระถางดินเ w า 5.ดินร่วน 6.ปุ๋ยคอก 7.กาบมะพร้าวสับ วิธีการปลูก 1.นำลูกมะกรูดแก่จัดหรือที่ร่วงหล่นและอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์มาฝานออกให้เ นื้ อในแยกออกจากกัน โดยระวังไม่ให้เ ม ล็ ดมะกรูดเสียหาย...