บทความล่าสุด

เกล็ดพิฆาตคืออะไร

เกล็ดพิฆาตคือเกล็ดที่ดุจดังอาวุธลับมีอิทธิฤทธิ์จนทนไม่ไหวไม่มีทางสู้ต้องร้องออกปากยอมแพ้ ไก่มีเกล็ดพิฆาตเหมือนมีสมองอันเฉียบแหลมสามารถแก้สถานการณ์ได้ เช่น 1.เกล็ดเสือซ่อนเล็บ อยู่ในประเภทเกล็ดเหน็บ 2.เกล็ดเหน็บใน อยู่ในประเภทเกล็ดเหน็บ 3.เกล็ดผลาญศัตรู อยู่ในประเภทเกล็ดแตก4.เกล็ดจักรนารายณ์ อยู่ในประเภทเกล็ดแตก 5.เกล็ดงูจงอาง อยู่ในประเภทเกล็ดแตก6.เกล็ดกากบาทหน้าเดือย เป็นเกล็ดสี่เกล็ดเรียงต่อกัน รอยต่อของเกล็ดทั้ง 4 เป็นรูปกากบาทหรือเครื่องหมายบวก (+) หรือเครื่องหมายคูณ (X) เกล็ดนี้ ถ้าอยู่ใต้เดือยด้านหน้าแข้งไก่ทั้งสองข้างจะถือว่าสุดยอด 7.เกล็ดกำไลหน้าเดือย เป็นเกล็ดเดียวรูปกำไลตรงหน้าเดือยทั้งสองข้างมีพลังกว่าเกล็ดกากบาทหน้าเดือย 8.เกล็ดสังวาลย์เพชร เป็นเกล็ดแข็งติดกับเกล็ดพลายน้ำ ถ้ายาวจากข้อขาจรดเดือยและเป็นเกล็ดใหญ่ทั้งสองแข้ง ตีแล้วซวนเซ เอียงล้มได้ 9.เกล็ดฟ้าผ่า เป็นเกล็ดบัวแข้งหรือพรายน้ำแตกจะแตกแบบผ่าตลอดหรือแตกแบบสลับฟันปลาหรือจระเข้ขบฟันก็ได้...

หลักการดูเกล็ดเหน็บนอก-เหน็บใน

เหน็บนอกจัดอยู่ในประเภทเกล็ดเสริมลักษณะของเหน็บนอกจะเป็นเกล็ดเล็กๆ ที่ขึ้นแซมระหว่างเกล็ดของนิ้วนอก(นิ้วนาง) จึงเรียกกันว่าเหน็บนอกหรือบางคนจะเรียกแซมนอกเกล็ดชนิดนี้จะไปช่วยเสริมเพิ่มฤทธิ์ให้เกล็ดจำพวกกากบาท ดาวล้อมเดือน แตกหน้าเดือย ให้มากยิ้งขึ้น ยิ่งมีเหน็บนอกมากๆ ที่นิ้วยิ่งดีเหน็บในจัดอยู่ในกลุ่มเกล็ดพิฆาตที่มีฤทธิ์มากเช่นเดียวกับพวก ผลาญศัตรู กำไลฟ้าผ่า สังวาลย์เพชร ไชบาดาล ฯลฯ เกล็ดชนิดนี้เหมือนกับเกล็ดเหน็บทั่วๆ ไปแต่ต่างกันที่เกล็ดชนิดนี้จะเป็นที่นิ้วใน(นิ้วชี้) ของไก่ ซึ่งจะหาดูได้ยากที่บอกว่าหาดูได้ยากก็คือที่พบโดยส่วนใหญ่จะเป็นเหน็บในที่มีเพียงข้างเดียวหรือมีทั้ง สองข้างแต่ตำแหน่งไม่ตรงกัน ซึ่งเหน็บในที่แท้จริงต้องมีทั้ง 2 ข้างและตำแหน่งตรงกัน

เกล็ดจระเข้ขบฟันเป็นเกล็ดที่สวยงามน่าเกรงขาม

จระเข้ขบฟันเป็นเกล็ดที่สวยงามมากมีลักษณะเป็นเกล็ด 2 แถว ปัดตลอดทั้งแข้ง เกล็ดชนิดนี้จะพบอยู่บริเวณแข้งด้านหน้า ส่วนมากไก่ที่มีเกล็ดแข้งจระเข้ขบฟันจะพบในแข้งไก่ที่ ออกลักษณะรูปทรงเป็นเหลี่ยมมากกว่าแข้งกลม ตัวเกล็ดเป็นเหลี่ยม ปลายแหลมเหมือนหน้าจั่วเกล็ดด้านซ้ายและขวาจะขบกันสลับ ไปมา ตั้งแต่ข้อเข่าจนถึงข้อด้านล่างตลอดทั้ง แข้ง ก็เหมือนกันกับ ฟันจระเข้ตอนที่หุบฟันลงนั่นเอง ไก่ที่มีเกล็ดแข้งแบบนี้เป็นไก่ที่ยิ่งถ้ามีเกล็ดอื่นเสริมด้วย เช่น เหน็บที่นิ้วหรือแตกจะเพิ่มพลังให้มากยิ่งขึ้นส่วนเกล็ดพิฆาตอื่นๆ ไว้ผมมีรูปแล้วจะนำมาลงให้ชมนะครับ

เสือซ่อนเล็บ เกล็ดแบบนี้มีน็อค มีนับ มีหลับให้เห็น

เสือซ่อนเล็บ เสือซ่อนเล็บจัดเป็นเกล็ดที่อยู่ในประเภทเกล็ดพิฆาต เสือซ่อนเล็บจัดเป็นเกล็ดเหน็บชนิดหนึ่งถ้าเป็นประเภทเหน็บนอก เหน็บใน จะเป็นแหน็บที่มองเห็นได้ชัดเจนแต่เสือซ่อนเล็บจะเกิดขึ้นบริเวณข้อพับหรือรอยต่อระหว่างหน้าแข้งกับส่วนของนิ้วลักษณะจะมีเกล็ดแซมขึ้นมาระหว่างเกล็ดหลักที่มีอยู่ มีตั้งแต่ 2 เกล็ดขึ้นไปเกล็ดชนิดนี้ปกติ จะถูกทับหรือคลุมด้วยเกล็ดอื่นในขณะที่ไก่ยืนอยู่จะไม่เห็นเพราะหลบซ่อนอยู่ภายใน หากคลี่ออกดูจะเห็นชัดเจน ซึ่งเวลายืนเกล็ดเสือซ่อนเล็บจะไม่โผล่ออกมาให้เห็นอานุภาพของ เสือซ่อนเล็บนั้นเทียบเท่าพวกเล็ดกำไลมักจะมีอะไรดีๆ ให้เห็น ถ้าเป็นรองอยู่มีประเภทโป้งเดียวกลับมาชนะได้ ซึ่งก็เป็นเพราะอานุภาพของเสือซ่อนเล็บที่มองไม่เห็นนั้นเอง

องค์ประกอบของแข้งและเกล็ดไก่แยกเป็นกี่ส่วนอะไรบ้าง

ในแข้งไก่จะประกอบไปด้วยเกล็ดที่สำคัญอยู่ 3 ด้าน 1.เกล็ดหน้า หรือเรียกกันว่าหน้าแข้งไก่คือ เกล็ดไก่ที่อยู่ด้านหน้าแข้งไก่ เป็นเกล็ดขนาดใหญ่ มักจะเรียงเป็นแถวๆ 1-2 หรือ 3 แถว เกล็ดนี้เปรียบได้กับเส้นชีวิตในลายมือคนในไก่ก็เปรียบได้กับเส้นชีวิตไก่ว่าจะดำเนินไปอย่างไร จะมีอนาคตโด่งดังในสังเวียนหรือจะดับลงหม้อแกงเกล็ดด้านหน้าที่ดี เช่น กำไลพันลำ จรเข้ขบฟัน พญาครุฑ ซึ่งเปรียบได้กับคนลายมือดี เส้นชีวิตเด่นชัด ทำนานยได้ว่าไก่ตัวนี้เก่งเสมอต้นเสมอปลาย อนาคตดี ตีเจ็บ ตีแม่น มีทางโด่งดังในสังเวียน...