บทความล่าสุด

ลักษณะไก่ชนพม่าที่ดีและมีแววรุ่งมีองค์ประกอบเบื้องต้นอย่างไรบ้าง

การพิจารณาไก่พม่าว่าที่เราอยากได้มาสกุลสูงเพียงใดและมีลักษณะที่ดีมีแววรุ่งมีข้อพิจารณาเบื้องต้นดังนี้ 1.ดูรูปทรง ถ้ารูปทรงเป็นไก่หางหกอกตั้ง มีแนวโนมไปทางไก่พม่ามากครับพวกนี้จะจับไม่ยาวลักษณะลำตัวกลมๆ หน่อยครับ (ยกเว้นการยืนของแม่สะเรียงนะครับ) 2.ดูนิสัย ถ้าเปรียวมาก ชอบนอนที่สูง แสดงว่ามีเชื้อไก่พม่าสูงครับ3.ดูน้ำขนถ้าน้ำขนมันวาว แสดงว่าเป็นพม่าลักษณะ ขนพม่าแบ่งเป็นสองกลุ่ม คือกลุ่มที่มีขนดกและกลุ่มที่มีขนน้อยครับแต่ที่เหมือนกันคือนำขนจะวาว 4.ดูลักษณะเฉพาะที่บ่งบอกความเป็นพม่าสายพันธุ์ดี คือ เล็บดำ เดือยดำ อันนี้คือลักษณะไก่พม่าโดยแท้5.ดูใบหาง จะเป็นใบหางก้านใหญ่กระดกขึ้นและโค้งลงพองาม ปลายหางไม่แหลมเล็ก ถ้าหางตรงๆ แบบไทยเราก็สันนิษฐานก่อนว่าลูกผสม ปลายหางแหลมยิ่งลูกผสม ชัดเจน(ยกเว้นลักษณะหางของแม่สะเรียงนะครับ)6.ดูตาและดวงตา จะสดใสลอยกลอกกลิ้ง ถ้าตาลึกไม่ใช่ไก่พม่าครับ 7.ดูสีขนตามตัว ถ้ามีสีตามตัวแทรกเป็นสีเดียวกับสีสร้อยปรากฎชัดเจนอีกตำราจากเพื่อนบ้านบทความน่าสนใจครับ 1.ความเปรียวมีให้เห็นทุกตัว...

คู่มือการเลี้ยงโคเนื้อภูพาน

อาชีพการเลี้ยงโคเนื้ออาจกล่าวได้ว่าเป็นอาชีพที่ค่อนข้างใหม่สำหรับเกษตรกรบ้านเรา แต่ความจริงประเทศเราได้มีการเลี้ยงโคเนื้อมานานแล้วซึ่งเป็นเพียงการเลี้ยงเพื่อใช้เป็นแรงงานในการทำเกษตรกรรมมิได้เลี้ยงเป็นอาชีพอย่างจริงจังแต่ในปัจจุบันการเลี้ยงโคเนื้อได้หันมาทำเป็นอาชีพหลัก หรืออาจเป็นอาชีพรองอาชีพหนึ่งที่เกษตรกรควรจะทำควบคู่กันไปกับอาชีพอื่นก็ย่อมได้ปัจจัยหนึ่งที่สำคัญในการเลี้ยงโคให้ประสบผลสำเร็จคือพันธุ์โคซึ่งถือว่ามีความสำคัญมากเนื่องจากถ้ามีอัตราการเจริญเติบโตต่ำจะทำให้ต้นทุนในการเลี้ยงสูงขึ้นโคเนื้อพันธุ์ภูพานเป็นโคที่ให้เนื้อคุณภาพสูงและมีลักษณะเด่นคือมีไขมันแทรกในเนื้อสูงและมีราคาแพงที่สุดในโลกคู่มือฉบับนี้จึงได้รวบรวมเนื้อหาเกี่ยวกับการเลี้ยงดูการจัดการด้านอาหาร โรงเรือน การสุขาภิบาลและการป้องกันโรคเพื่อจะได้นำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมและเป็นแนวทางในการเลี้ยงต่อไปประวัติความเป็นมา โคเนื้อภูพานคือโคสายพันธุ์หนึ่งของพันธุ์หวากิว (Wagyu) ซึ่งมาจากคำผสม 2 คำ คือ Wa หมายถึงประเทศญี่ปุ่น และ gyu หมายถึงโค ดังนั้น Wagyu หมายถึงโคญี่ปุ่น ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 สายพันธุ์ดังนี้โคเนื้อภูพานเป็นสายพันธุ์หนึ่งของ JapaneseBlack  ซึ่งผลิตเนื้อมีคุณภาพสูงที่สุดมีคุณภาพซากสูงกว่าทุกๆสายพันธุ์เป็นที่รู้จักในชื่อ Kobebeef...

พื้นฐานลักษณะไก่ชนที่ดี

นักเลงไก่ชนจะเริ่มดูลักษณะไก่ว่าตัวไหนจะดีหรือเลว โดยดูตั้งแต่ไก่อายุประมาณ 4 - 6 เดือน ขึ้นไปซึ่งพิจารณาจากส่วนประกอบต่างๆ ของร่างกาย ดังต่อไปนี้ 1.ลำตัว ไก่ ชนที่ดีลำตัวต้องยาวแบบ “ไก่สองท่อน” หมายถึง ช่วงตัวไก่หากใช้มือทั้งสองจับรวบรอบลำตัวให้ปลายนิ้วชี้ทั้งสองชนร่องอกไก่ ส่วนหัวแม่มือทั้งสองอยู่บนหลังไก่ ตั้งแต่ไหล่จนถึงก้นจับรวมได้ 2 ครั้ง น้ำหนักไก่ชนเมื่อโตเต็มที่ไม่เกิน 3 กิโลกรัม ไม่อ้วนไม่ผอมเกินไป สูงเปรียว โครงสร้างกระดูกใหญ่...

สูตรการเลี้ยงไก่ใหม่ 7-8 เดือน

เชื่อว่าหลายท่านที่เลี้ยงไก่ชน คงมีจุดเริ่มต้นไม่แตกต่างกันมาก คือเกิดจากความชอบ ความผูกพันธ์กับไก่ชนมาตั้งแต่สมัยเด็กอาจจะเคยเห็นพ่อเลี้ยงไก่ชน ปู่ ลุง หรือน้าอา เลี้ยงไก่ชน แต่น้อยคนนักที่จะรู้ว่ามีศาสตร์ของการเลี้ยงไก่ชน ที่เรียกว่ามื้อน้ำ วิธีการเลี้ยงก่อนออกชน โดยเฉพาะการเลี้ยงออกชนตามบ่อนป่า สนามชมรม หรือสนามมาตรฐาน ไก่ชน สมัยนี้มีสายพันธ์ดีๆ เกิดขึ้นเยอะกว่าแต่เก่า ไก่หนุ่มอายุ 7-8 เดือน เราก็สามารถจับมาคัดดูแวว ฝีมือ การแตะได้แล้ว ไก่ใหม่ๆ จะใช้เวลา...

ไก่คอล่อนโตเต็มวัย ไก่ลูกผสม”คอล่อน” อารมณ์ดี เนื้อแน่น อกใหญ่

ในอดีตการเลี้ยงไก่ในสังคมไทยนั้น ก็เพื่อเป็นแหล่งอาหารของสมาชิกในครัวเรือน ทั้งในรูปการเก็บไข่ กินเนื้อ ตามบ้านเรือน กระทั่งต่อมาภาครัฐได้ส่งเสริมให้ชาวบ้านเลี้ยงไก่ลูกผสมขึ้น เพื่อให้ได้ไข่ดก ทนทานต่อสภาพดินฟ้าอากาศและสายพันธุ์ลูกผสม “คอล่อน” เป็นหนึ่งในจำนวนนี้ นายสัตวแพทย์ทฤษดี ชาวสวนเจริญ อธิบดีกรมปศุสัตว์ บอกกับทีมงาน “หลายชีวิต” ว่า ไก่คอล่อน (Colon Chicken) เป็นไก่พื้นเมือง พบเลี้ยงกันมากใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ...